Czas wygenerowania treści 2017-03-24 18:57:26


Ogłoszenia o zamieszczeniu wniosku o wydanie decyzji w publicznie dostępnym wykazie danych

Ogłoszenia o zamieszczeniu decyzji w publicznie dostępnym wykazie danych
 
slaskie.pl
Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego
ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888; e-mail:kancelaria@slaskie.pl
NIP: 954-22-60-713; REGON: 276284638