Czas wygenerowania treści 2017-09-22 08:22:43

Ogłoszenie - sprzedaż z dnia 12 września 2017 roku
Sprzedaż lokali mieszkalnych w Jastrzębiu-Zdroju
Jastrzębie-Zdrój przy Al. Jana Pawła II 5

WYCIĄG Z OGŁOSZENIA ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO
O PIERWSZYCH PRZETARGACH USTNYCH NIEOGRANICZONYCH NA SPRZEDAŻ LOKALI
MIESZKALNYCH


Zarząd Województwa Śląskiego informuje, iż zostało sporządzone ogłoszenie o pierwszych przetargach ustnych nieograniczonych na sprzedaż samodzielnych lokali mieszkalnych nr 204, 606, 607, 608, 704, 807, 808, 906, 907, 908, 1006, 1105, 1110, 1111, 1112 znajdujących się w budynku położonym na nieruchomości znajdującej się w Jastrzębiu-Zdroju przy Al. Jana Pawła II 5 wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej przeznaczonych do sprzedaży w trybie przetargów ustnych nieograniczonych. Budynek posadowiony jest na nieruchomości, stanowiącej własność Województwa Śląskiego, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 1445/21 o powierzchni 0,2233 ha, objętej księgą wieczystą nr GL1J/00021303/7.
Opis:
1. Lokal mieszkalny nr 204, o powierzchni użytkowej 38,70 m². Udział w nieruchomości wspólnej 109/10000.
Cena wywoławcza wynosi 75 000,00 zł (siedemdziesiąt pięć tysięcy 00/100 złotych).
Sprzedaż nieruchomości jest zwolniona z podatku VAT na podstawie ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług.
Wadium wynosi 7 500,00 zł (siedem tysięcy pięćset 00/100 złotych).
Miejsce przeprowadzenia przetargu: siedziba Zarządu Województwa Śląskiego, Katowice ul. Ligonia 46, pokój nr 612. Termin przeprowadzenia przetargu: dnia 16 października 2017 roku, o godz. 8:00.

2. Lokal mieszkalny nr 606, o powierzchni użytkowej 38,80 m². Udział w nieruchomości wspólnej 110/10000.
Cena wywoławcza wynosi 75 000,00 zł (siedemdziesiąt pięć tysięcy 00/100 złotych).
Sprzedaż nieruchomości jest zwolniona z podatku VAT na podstawie ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług.
Wadium wynosi 7 500,00 zł (siedem tysięcy pięćset 00/100 złotych).
Miejsce przeprowadzenia przetargu: siedziba Zarządu Województwa Śląskiego, Katowice ul. Ligonia 46, pokój nr 612. Termin przeprowadzenia przetargu: dnia 16 października 2017 roku, o godz. 9:30.

3. Lokal mieszkalny nr 607, o powierzchni użytkowej 21,90 m². Udział w nieruchomości wspólnej 62/10000.
Cena wywoławcza wynosi 40 000,00 zł (czterdzieści tysięcy 00/100 złotych).
Sprzedaż nieruchomości jest zwolniona z podatku VAT na podstawie ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług.
Wadium wynosi 4 000,00 zł (cztery tysiące 00/100 złotych).
Miejsce przeprowadzenia przetargu: siedziba Zarządu Województwa Śląskiego, Katowice ul. Ligonia 46, pokój nr 612. Termin przeprowadzenia przetargu: dnia 16 października 2017 roku, o godz. 11:00.

4. Lokal mieszkalny nr 608, o powierzchni użytkowej 30,00 m². Udział w nieruchomości wspólnej 85/10000.
Cena wywoławcza wynosi 53 000,00 zł (pięćdziesiąt trzy tysiące 00/100 złotych).
Sprzedaż nieruchomości jest zwolniona z podatku VAT na podstawie ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług.
Wadium wynosi 5 300,00 zł (pięć tysięcy trzysta 00/100 złotych).
Miejsce przeprowadzenia przetargu: siedziba Zarządu Województwa Śląskiego, Katowice ul. Ligonia 46, pokój nr 612. Termin przeprowadzenia przetargu: dnia 16 października 2017 roku, o godz. 12:30.

5. Lokal mieszkalny nr 704, o powierzchni użytkowej 38,90 m². Udział w nieruchomości wspólnej 110/10000.
Cena wywoławcza wynosi 75 000,00 zł (siedemdziesiąt pięć tysięcy 00/100 złotych).
Sprzedaż nieruchomości jest zwolniona z podatku VAT na podstawie ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług.
Wadium wynosi 7 500,00 zł (siedem tysięcy pięćset 00/100 złotych).
Miejsce przeprowadzenia przetargu: siedziba Zarządu Województwa Śląskiego, Katowice ul. Ligonia 46, pokój nr 612. Termin przeprowadzenia przetargu: dnia 16 października 2017 roku, o godz. 14:00.

6. Lokal mieszkalny nr 807, o powierzchni użytkowej 26,60 m². Udział w nieruchomości wspólnej 75/10000.
Cena wywoławcza wynosi 50 000,00 zł (pięćdziesiąt tysięcy 00/100 złotych).
Sprzedaż nieruchomości jest zwolniona z podatku VAT na podstawie ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług.
Wadium wynosi 5 000,00 zł (pięć tysięcy 00/100 złotych).
Miejsce przeprowadzenia przetargu: siedziba Zarządu Województwa Śląskiego, Katowice ul. Ligonia 46, pokój nr 612. Termin przeprowadzenia przetargu: dnia 18 października 2017 roku, o godz. 8:00.

7. Lokal mieszkalny nr 808, o powierzchni użytkowej 29,10 m². Udział w nieruchomości wspólnej 82/10000.
Cena wywoławcza wynosi 53 000,00 zł (pięćdziesiąt trzy tysiące 00/100 złotych).
Sprzedaż nieruchomości jest zwolniona z podatku VAT na podstawie ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług.
Wadium wynosi 5 300,00 zł (pięć tysięcy trzysta 00/100 złotych).
Miejsce przeprowadzenia przetargu: siedziba Zarządu Województwa Śląskiego, Katowice ul. Ligonia 46, pokój nr 612. Termin przeprowadzenia przetargu: dnia 18 października 2017 roku, o godz. 9:30.

8. Lokal mieszkalny nr 906, o powierzchni użytkowej 38,40 m². Udział w nieruchomości wspólnej 109/10000.
Cena wywoławcza wynosi 73 000,00 zł (siedemdziesiąt trzy tysiące 00/100 złotych).
Sprzedaż nieruchomości jest zwolniona z podatku VAT na podstawie ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług.
Wadium wynosi 7 300,00 zł (siedem tysięcy trzysta 00/100 złotych).
Miejsce przeprowadzenia przetargu: siedziba Zarządu Województwa Śląskiego, Katowice ul. Ligonia 46, pokój nr 612. Termin przeprowadzenia przetargu: dnia 18 października 2017 roku, o godz. 11:00.

9. Lokal mieszkalny nr 907, o powierzchni użytkowej 26,70 m². Udział w nieruchomości wspólnej 76/10000.
Cena wywoławcza wynosi 48 000,00 zł (czterdzieści osiem tysięcy 00/100 złotych).
Sprzedaż nieruchomości jest zwolniona z podatku VAT na podstawie ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług.
Wadium wynosi 4 800,00 zł (cztery tysiące osiemset 00/100 złotych).
Miejsce przeprowadzenia przetargu: siedziba Zarządu Województwa Śląskiego, Katowice ul. Ligonia 46, pokój nr 612. Termin przeprowadzenia przetargu: dnia 18 października 2017 roku, o godz. 12:30.

10. Lokal mieszkalny nr 908, o powierzchni użytkowej 30,10 m². Udział w nieruchomości wspólnej 85/10000.
Cena wywoławcza wynosi 53 000,00 zł (pięćdziesiąt trzy tysiące 00/100 złotych).
Sprzedaż nieruchomości jest zwolniona z podatku VAT na podstawie ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług.
Wadium wynosi 5 300,00 zł (pięć tysięcy trzysta 00/100 złotych).
Miejsce przeprowadzenia przetargu: siedziba Zarządu Województwa Śląskiego, Katowice ul. Ligonia 46, pokój nr 612. Termin przeprowadzenia przetargu: dnia 18 października 2017 roku, o godz. 14:00.

11. Lokal mieszkalny nr 1006, o powierzchni użytkowej 38,80 m². Udział w nieruchomości wspólnej 110/10000.
Cena wywoławcza wynosi 73 000,00 zł (siedemdziesiąt trzy tysiące 00/100 złotych).
Sprzedaż nieruchomości jest zwolniona z podatku VAT na podstawie ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług.
Wadium wynosi 7 300,00 zł (siedem tysięcy trzysta 00/100 złotych).
Miejsce przeprowadzenia przetargu: siedziba Zarządu Województwa Śląskiego, Katowice ul. Ligonia 46, pokój nr 612. Termin przeprowadzenia przetargu: dnia 19 października 2017 roku, o godz. 8:00.

12. Lokal mieszkalny nr 1105, o powierzchni użytkowej 17,70 m2. Udział w nieruchomości wspólnej 50/10000.
Cena wywoławcza wynosi 31 000,00 zł (trzydzieści jeden tysięcy 00/100 złotych).
Sprzedaż nieruchomości jest zwolniona z podatku VAT na podstawie ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług.
Wadium wynosi 3 100,00 zł (trzy tysiące sto 00/100 złotych).
Miejsce przeprowadzenia przetargu: siedziba Zarządu Województwa Śląskiego, Katowice ul. Ligonia 46, pokój nr 612. Termin przeprowadzenia przetargu: dnia 19 października 2017 roku, o godz. 9:30.

13. Lokal mieszkalny nr 1110, o powierzchni użytkowej 15,70 m². Udział w nieruchomości wspólnej 44/10000.
Cena wywoławcza wynosi 28 000,00 zł (dwadzieścia osiem tysięcy 00/100 złotych).
Sprzedaż nieruchomości jest zwolniona z podatku VAT na podstawie ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług.
Wadium wynosi 2 800,00 zł (dwa tysiące osiemset 00/100 złotych).
Miejsce przeprowadzenia przetargu: siedziba Zarządu Województwa Śląskiego, Katowice ul. Ligonia 46, pokój nr 612. Termin przeprowadzenia przetargu: dnia 19 października 2017 roku, o godz. 11:00.

14. Lokal mieszkalny nr 1111, o powierzchni użytkowej 16,00 m2. Udział w nieruchomości wspólnej 45/10000.
Cena wywoławcza wynosi 28 000,00 zł (dwadzieścia osiem tysięcy 00/100 złotych).
Sprzedaż nieruchomości jest zwolniona z podatku VAT na podstawie ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług.
Wadium wynosi 2 800,00 zł (dwa tysiące osiemset 00/100 złotych).
Miejsce przeprowadzenia przetargu: siedziba Zarządu Województwa Śląskiego, Katowice ul. Ligonia 46, pokój nr 612. Termin przeprowadzenia przetargu: dnia 19 października 2017 roku, o godz. 12:30.

15. Lokal mieszkalny nr 1112, o powierzchni użytkowej 81,30 m2. Udział w nieruchomości wspólnej 230/10000.
Cena wywoławcza wynosi 126 000,00 zł (sto dwadzieścia sześć tysięcy 00/100 złotych).
Sprzedaż nieruchomości jest zwolniona z podatku VAT na podstawie ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług.
Wadium wynosi 12 600,00 zł (dwanaście tysięcy sześćset 00/100 złotych).
Miejsce przeprowadzenia przetargu: siedziba Zarządu Województwa Śląskiego, Katowice ul. Ligonia 46, pokój nr 612. Termin przeprowadzenia przetargu: dnia 19 października 2017 roku, o godz. 14:00.

Cenę, którą obowiązany będzie zapłacić nabywca lokalu mieszkalnego, ustala się w wysokości najwyższej ceny osiągniętej w przetargu powiększonej o jednorazowe wynagrodzenia z tytułu ustanowienia służebności w wysokości proporcjonalnej do nabytego udziału w nieruchomości wspólnej oraz ceny rynkowej składnika majątku ruchomego Województwa Śląskiego w postaci odcinka kanalizacji deszczowej ustalonej na podstawie operatu szacunkowego w wysokości proporcjonalnej do nabytego udziału w nieruchomości wspólnej.

Ogłoszenie zostało wywieszone w siedzibie Zarządu Województwa Śląskiego przy ul. Ligonia 46 w Katowicach (parter – tablica Wydziału Geodezji, Kartografii i Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego), a także umieszczone na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego www.slaskie.pl (zakładka nieruchomości / sprzedaż).

Dodatkowe informacje dotyczące przetargów udzielane są w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Śląskiego w Katowicach przy ul. Ligonia 46 w pokoju 187 (parter) lub telefonicznie pod nr (32) 20-78-187 (w godzinach od 8:00 do 15:30).


ogłoszenie z dnia 12 września 2017 roku

treść dokumentu w pliku
ogłoszenie do pobrania [rozmiar: 465 KB]

Zdjęcie
ZdjęcieMetryczka informacjiWprowadzenie: Dominik Konopka 2017-09-12 12:03:53
Odpowiedzialny merytorycznie: Andrzej Figas

 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713