Czas wygenerowania treści 2017-09-22 08:22:32

Ogłoszenie - sprzedaż z dnia 12 września 2017 roku
Sprzedaż lokali użytkowych w Jastrzębiu-Zdroju
Jastrzębie-Zdrój przy Al. Jana Pawła II 5

WYCIĄG Z OGŁOSZENIA ZARZADU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO
O PIERWSZYCH PRZETARGACH USTNYCH NIEOGRANICZONYCH NA SPRZEDAŻ LOKALI
UŻYTKOWYCH


Zarząd Województwa Śląskiego informuje, iż zostało sporządzone ogłoszenie o pierwszych przetargach ustnych nieograniczonych na sprzedaż samodzielnych lokali użytkowych nr 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111 znajdujących się w budynku położonym na nieruchomości znajdującej się w Jastrzębiu-Zdroju przy Al. Jana Pawła II 5 wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej przeznaczonych do sprzedaży w trybie przetargów ustnych nieograniczonych. Budynek posadowiony jest na nieruchomości, stanowiącej własność Województwa Śląskiego, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 1445/21 o powierzchni 0,2233 ha, objętej księgą wieczystą nr GL1J/00021303/7.
Opis:
1. Lokal użytkowy nr 1, o powierzchni użytkowej 16,40 m². Udział w nieruchomości wspólnej 46/10000.
Cena wywoławcza wynosi 11 000,00 zł (jedenaście tysięcy 00/100 złotych).
Sprzedaż nieruchomości jest zwolniona z podatku VAT na podstawie ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług.
Wadium wynosi 1 100,00 zł (jeden tysiąc sto 00/100 złotych).
Miejsce przeprowadzenia przetargu: siedziba Zarządu Województwa Śląskiego, Katowice ul. Ligonia 46, pokój nr 612. Termin przeprowadzenia przetargu: dnia 23 października 2017 roku, o godz. 8:00

2. Lokal użytkowy nr 2, o powierzchni użytkowej 17,80 m². Udział w nieruchomości wspólnej 50/10000.
Cena wywoławcza wynosi 12 000,00 zł (dwanaście tysięcy 00/100 złotych).
Sprzedaż nieruchomości jest zwolniona z podatku VAT na podstawie ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług.
Wadium wynosi 1 200,00 zł (jeden tysiąc dwieście 00/100 złotych).
Miejsce przeprowadzenia przetargu: siedziba Zarządu Województwa Śląskiego, Katowice ul. Ligonia 46, pokój nr 612. Termin przeprowadzenia przetargu: dnia 23 października 2017 roku, o godz. 9:15

3. Lokal użytkowy nr 3, o powierzchni użytkowej 34,30 m². Udział w nieruchomości wspólnej 97/10000.
Cena wywoławcza wynosi 23 000,00 zł (dwadzieścia trzy tysiące 00/100 złotych).
Sprzedaż nieruchomości jest zwolniona z podatku VAT na podstawie ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług.
Wadium wynosi 2 300,00 zł (dwa tysiące trzysta 00/100 złotych).
Miejsce przeprowadzenia przetargu: siedziba Zarządu Województwa Śląskiego, Katowice ul. Ligonia 46, pokój nr 612. Termin przeprowadzenia przetargu: dnia 23 października 2017 roku, o godz. 10:30

4. Lokal użytkowy nr 4, o powierzchni użytkowej 17,50 m². Udział w nieruchomości wspólnej 50/10000.
Cena wywoławcza wynosi 12 000,00 zł (dwanaście tysięcy 00/100 złotych).
Sprzedaż nieruchomości jest zwolniona z podatku VAT na podstawie ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług.
Wadium wynosi 1 200,00 zł (jeden tysiąc dwieście 00/100 złotych).
Miejsce przeprowadzenia przetargu: siedziba Zarządu Województwa Śląskiego, Katowice ul. Ligonia 46, pokój nr 612. Termin przeprowadzenia przetargu: dnia 23 października 2017 roku, o godz. 11:45

5. Lokal użytkowy nr 5, o powierzchni użytkowej 17,20 m². Udział w nieruchomości wspólnej 49/10000.
Cena wywoławcza wynosi 12 000,00 zł (dwanaście tysięcy 00/100 złotych).
Sprzedaż nieruchomości jest zwolniona z podatku VAT na podstawie ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług.
Wadium wynosi 1 200,00 zł (jeden tysiąc dwieście 00/100 złotych).
Miejsce przeprowadzenia przetargu: siedziba Zarządu Województwa Śląskiego, Katowice ul. Ligonia 46, pokój nr 612. Termin przeprowadzenia przetargu: dnia 23 października 2017 roku, o godz. 13:00

6. Lokal użytkowy nr 6, o powierzchni użytkowej 17,40 m². Udział w nieruchomości wspólnej 49/10000.
Cena wywoławcza wynosi 12 000,00 zł (dwanaście tysięcy 00/100 złotych).
Sprzedaż nieruchomości jest zwolniona z podatku VAT na podstawie ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług.
Wadium wynosi 1 200,00 zł (jeden tysiąc dwieście 00/100 złotych).
Miejsce przeprowadzenia przetargu: siedziba Zarządu Województwa Śląskiego, Katowice ul. Ligonia 46, pokój nr 612. Termin przeprowadzenia przetargu: dnia 23 października 2017 roku, o godz. 14:15

7. Lokal użytkowy nr 7, o powierzchni użytkowej 18,50 m². Udział w nieruchomości wspólnej 52/10000.
Cena wywoławcza wynosi 13 000,00 zł (trzynaście tysięcy 00/100 złotych).
Sprzedaż nieruchomości jest zwolniona z podatku VAT na podstawie ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług.
Wadium wynosi 1 300,00 zł (jeden tysiąc trzysta 00/100 złotych).
Miejsce przeprowadzenia przetargu: siedziba Zarządu Województwa Śląskiego, Katowice ul. Ligonia 46, pokój nr 612. Termin przeprowadzenia przetargu: dnia 25 października 2017 roku, o godz. 8:00

8. Lokal użytkowy nr 8, o powierzchni użytkowej 17,30 m². Udział w nieruchomości wspólnej 49/10000.
Cena wywoławcza wynosi 12 000,00 zł (dwanaście tysięcy 00/100 złotych).
Sprzedaż nieruchomości jest zwolniona z podatku VAT na podstawie ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług.
Wadium wynosi 1 200,00 zł (jeden tysiąc dwieście 00/100 złotych).
Miejsce przeprowadzenia przetargu: siedziba Zarządu Województwa Śląskiego, Katowice ul. Ligonia 46, pokój nr 612. Termin przeprowadzenia przetargu: dnia 25 października 2017 roku, o godz. 9:15

9. Lokal użytkowy nr 9, o powierzchni użytkowej 18,60 m2. Udział w nieruchomości wspólnej 53/10000.
Cena wywoławcza wynosi 13 000,00 zł (trzynaście tysięcy 00/100 złotych).
Sprzedaż nieruchomości jest zwolniona z podatku VAT na podstawie ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług.
Wadium wynosi 1 300,00 zł (jeden tysiąc trzysta 00/100 złotych).
Miejsce przeprowadzenia przetargu: siedziba Zarządu Województwa Śląskiego, Katowice ul. Ligonia 46, pokój nr 612. Termin przeprowadzenia przetargu: dnia 25 października 2017 roku, o godz. 10:30

10. Lokal użytkowy nr 10, o powierzchni użytkowej 17,30 m². Udział w nieruchomości wspólnej 49/10000.
Cena wywoławcza wynosi 12 000,00 zł (dwanaście tysięcy 00/100 złotych).
Sprzedaż nieruchomości jest zwolniona z podatku VAT na podstawie ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług.
Wadium wynosi 1 200,00 zł (jeden tysiąc dwieście 00/100 złotych).
Miejsce przeprowadzenia przetargu: siedziba Zarządu Województwa Śląskiego, Katowice ul. Ligonia 46, pokój nr 612. Termin przeprowadzenia przetargu: dnia 25 października 2017 roku, o godz. 11:45

11. Lokal użytkowy nr 11, o powierzchni użytkowej 24,70 m2. Udział w nieruchomości wspólnej 70/10000.
Cena wywoławcza wynosi 17 000,00 zł (siedemnaście tysięcy 00/100 złotych).
Sprzedaż nieruchomości jest zwolniona z podatku VAT na podstawie ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług.
Wadium wynosi 1 700,00 zł (jeden tysiąc siedemset 00/100 złotych).
Miejsce przeprowadzenia przetargu: siedziba Zarządu Województwa Śląskiego, Katowice ul. Ligonia 46, pokój nr 612. Termin przeprowadzenia przetargu: dnia 25 października 2017 roku, o godz. 13:00

12. Lokal użytkowy nr 12, o powierzchni użytkowej 19,20 m2. Udział w nieruchomości wspólnej 54/10000.
Cena wywoławcza wynosi 13 000,00 zł (trzynaście tysięcy 00/100 złotych).
Sprzedaż nieruchomości jest zwolniona z podatku VAT na podstawie ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług.
Wadium wynosi 1 300,00 zł (jeden tysiąc trzysta 00/100 złotych).
Miejsce przeprowadzenia przetargu: siedziba Zarządu Województwa Śląskiego, Katowice ul. Ligonia 46, pokój nr 612. Termin przeprowadzenia przetargu: dnia 25 października 2017 roku, o godz. 14:15

13. Lokal użytkowy nr 101, o powierzchni użytkowej 26,90 m². Udział w nieruchomości wspólnej 76/10000.
Cena wywoławcza wynosi 18 000,00 zł (osiemnaście tysięcy 00/100 złotych).
Sprzedaż nieruchomości jest zwolniona z podatku VAT na podstawie ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług.
Wadium wynosi 1 800,00 zł (jeden tysiąc osiemset 00/100 złotych).
Miejsce przeprowadzenia przetargu: siedziba Zarządu Województwa Śląskiego, Katowice ul. Ligonia 46, pokój nr 612. Termin przeprowadzenia przetargu: dnia 27 października 2017 roku, o godz. 8:00

14. Lokal użytkowy nr 102, o powierzchni użytkowej 17,30 m². Udział w nieruchomości wspólnej 49/10000.
Cena wywoławcza wynosi 12 000,00 zł (dwanaście tysięcy 00/100 złotych).
Sprzedaż nieruchomości jest zwolniona z podatku VAT na podstawie ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług.
Wadium wynosi 1 200,00 zł (jeden tysiąc dwieście 00/100 złotych).
Miejsce przeprowadzenia przetargu: siedziba Zarządu Województwa Śląskiego, Katowice ul. Ligonia 46, pokój nr 612. Termin przeprowadzenia przetargu: dnia 27 października 2017 roku, o godz. 9:15

15. Lokal użytkowy nr 103, o powierzchni użytkowej 17,60 m². Udział w nieruchomości wspólnej 50/10000.
Cena wywoławcza wynosi 12 000,00 zł (dwanaście tysięcy 00/100 złotych).
Sprzedaż nieruchomości jest zwolniona z podatku VAT na podstawie ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług.
Wadium wynosi 1 200,00 zł (jeden tysiąc dwieście 00/100 złotych).
Miejsce przeprowadzenia przetargu: siedziba Zarządu Województwa Śląskiego, Katowice ul. Ligonia 46, pokój nr 612. Termin przeprowadzenia przetargu: dnia 27 października 2017 roku, o godz. 10:30

16. Lokal użytkowy nr 104, o powierzchni użytkowej 47,30 m². Udział w nieruchomości wspólnej 134/10000.
Cena wywoławcza wynosi 31 000,00 zł (trzydzieści jeden tysięcy 00/100 złotych).
Sprzedaż nieruchomości jest zwolniona z podatku VAT na podstawie ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług.
Wadium wynosi 3 100,00 zł (trzy tysiące sto 00/100 złotych).
Miejsce przeprowadzenia przetargu: siedziba Zarządu Województwa Śląskiego, Katowice ul. Ligonia 46, pokój nr 612. Termin przeprowadzenia przetargu: dnia 27 października 2017 roku, o godz. 11:45

17. Lokal użytkowy nr 105, o powierzchni użytkowej 17,70 m². Udział w nieruchomości wspólnej 50/10000.
Cena wywoławcza wynosi 12 000,00 zł (dwanaście tysięcy 00/100 złotych).
Sprzedaż nieruchomości jest zwolniona z podatku VAT na podstawie ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług.
Wadium wynosi 1 200,00 zł (jeden tysiąc dwieście 00/100 złotych).
Miejsce przeprowadzenia przetargu: siedziba Zarządu Województwa Śląskiego, Katowice ul. Ligonia 46, pokój nr 612. Termin przeprowadzenia przetargu: dnia 27 października 2017 roku, o godz. 13:00

18. Lokal użytkowy nr 106, o powierzchni użytkowej 17,30 m². Udział w nieruchomości wspólnej 49/10000.
Cena wywoławcza wynosi 12 000,00 zł (dwanaście tysięcy 00/100 złotych).
Sprzedaż nieruchomości jest zwolniona z podatku VAT na podstawie ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług.

Wadium wynosi 1 200,00 zł (jeden tysiąc dwieście 00/100 złotych).
Miejsce przeprowadzenia przetargu: siedziba Zarządu Województwa Śląskiego, Katowice ul. Ligonia 46, pokój nr 612. Termin przeprowadzenia przetargu: dnia 27 października 2017 roku, o godz. 14:15

19. Lokal użytkowy nr 107, o powierzchni użytkowej 17,40 m². Udział w nieruchomości wspólnej 49/10000.
Cena wywoławcza wynosi 12 000,00 zł (dwanaście tysięcy 00/100 złotych).
Sprzedaż nieruchomości jest zwolniona z podatku VAT na podstawie ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług.
Wadium wynosi 1 200,00 zł (jeden tysiąc dwieście 00/100 złotych).
Miejsce przeprowadzenia przetargu: siedziba Zarządu Województwa Śląskiego, Katowice ul. Ligonia 46, pokój nr 612. Termin przeprowadzenia przetargu: dnia 30 października 2017 roku, o godz. 8:00

20. Lokal użytkowy nr 108, o powierzchni użytkowej 18,20 m². Udział w nieruchomości wspólnej 52/10000.
Cena wywoławcza wynosi 12 000,00 zł (dwanaście tysięcy 00/100 złotych).
Sprzedaż nieruchomości jest zwolniona z podatku VAT na podstawie ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług.
Wadium wynosi 1 200,00 zł (jeden tysiąc dwieście 00/100 złotych).
Miejsce przeprowadzenia przetargu: siedziba Zarządu Województwa Śląskiego, Katowice ul. Ligonia 46, pokój nr 612. Termin przeprowadzenia przetargu: dnia 30 października 2017 roku, o godz. 9:30

21. Lokal użytkowy nr 109, o powierzchni użytkowej 17,90 m². Udział w nieruchomości wspólnej 51/10000.
Cena wywoławcza wynosi 12 000,00 zł (dwanaście tysięcy 00/100 złotych).
Sprzedaż nieruchomości jest zwolniona z podatku VAT na podstawie ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług.
Wadium wynosi 1 200,00 zł (jeden tysiąc dwieście 00/100 złotych).
Miejsce przeprowadzenia przetargu: siedziba Zarządu Województwa Śląskiego, Katowice ul. Ligonia 46, pokój nr 612. Termin przeprowadzenia przetargu: dnia 30 października 2017 roku, o godz. 11:00

22. Lokal użytkowy nr 110, o powierzchni użytkowej 17,50 m². Udział w nieruchomości wspólnej 50/10000.
Cena wywoławcza wynosi 12 000,00 zł (dwanaście tysięcy 00/100 złotych).
Sprzedaż nieruchomości jest zwolniona z podatku VAT na podstawie ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług.
Wadium wynosi 1 200,00 zł (jeden tysiąc dwieście 00/100 złotych).
Miejsce przeprowadzenia przetargu: siedziba Zarządu Województwa Śląskiego, Katowice ul. Ligonia 46, pokój nr 612. Termin przeprowadzenia przetargu: dnia 30 października 2017 roku, o godz. 12:30

23. Lokal użytkowy nr 111, o powierzchni użytkowej 52,20 m². Udział w nieruchomości wspólnej 148/10000.
Cena wywoławcza wynosi 35 000,00 zł (trzydzieści pięć tysięcy 00/100 złotych).
Sprzedaż nieruchomości jest zwolniona z podatku VAT na podstawie ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług.
Wadium wynosi 3 500,00 zł (trzy tysiące pięćset 00/100 złotych).
Miejsce przeprowadzenia przetargu: siedziba Zarządu Województwa Śląskiego, Katowice ul. Ligonia 46, pokój nr 612. Termin przeprowadzenia przetargu: dnia 30 października 2017 roku, o godz. 14:00

Cenę, którą obowiązany będzie zapłacić nabywca lokalu użytkowego, ustala się w wysokości najwyższej ceny osiągniętej w przetargu powiększonej o jednorazowe wynagrodzenia z tytułu ustanowienia służebności w wysokości proporcjonalnej do nabytego udziału w nieruchomości wspólnej oraz ceny rynkowej składnika majątku ruchomego Województwa Śląskiego w postaci odcinka kanalizacji deszczowej ustalonej na podstawie operatu szacunkowego w wysokości proporcjonalnej do nabytego udziału w nieruchomości wspólnej.

Ogłoszenie zostało wywieszone w siedzibie Zarządu Województwa Śląskiego przy ul. Ligonia 46 w Katowicach (parter – tablica Wydziału Geodezji, Kartografii i Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego), a także umieszczone na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego www.slaskie.pl (zakładka nieruchomości / sprzedaż).

Dodatkowe informacje dotyczące przetargów udzielane są w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Śląskiego w Katowicach przy ul. Ligonia 46 w pokoju 187 (parter) lub telefonicznie pod nr (32) 20-78-187 (w godzinach od 8:00 do 15:30).


ogłoszenie z dnia 12 września 2017 roku

treść dokumentu w pliku
ogłoszenie do pobrania [rozmiar: 639 KB]

Zdjęcie
ZdjęcieMetryczka informacjiWprowadzenie: Dominik Konopka 2017-09-12 12:19:27
Ostatnia aktualizacja: Dominik Konopka 2017-09-12 12:25:11
Odpowiedzialny merytorycznie: Andrzej Figas
[+] Rejestr zmian

 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713