Czas wygenerowania treści 2018-02-20 06:41:10

Ogłoszenie - sprzedaż z dnia 18 stycznia 2018 roku
Sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 9 w Bytomiu przy ul. Piekarskiej 49.
Bytom przy ul. Piekarskiej 49

Sprzedawany lokal mieszkalny nr 9 znajduje się w budynku mieszkalnym dwuklatkowym, w Bytomiu przy ul. Piekarskiej 47, 49 w części budynku oznaczonej nr 49. Budynek posadowiony jest na nieruchomości, stanowiącej współwłasność Województwa Śląskiego w udziale wynoszącym 4661/10000 oznaczonej w ewidencji gruntów jako działki nr 161/36 i 163/40 o łącznej pow. 0,1020 ha, dla której przez Sąd Rejonowy w Bytomiu prowadzona jest księga wieczysta o numerze KA1Y/00029556/4. Działy III i IV księgi wieczystej wolne są od wpisów.

Lokal mieszkalny nr 9 przy ul. Piekarskiej 49 w Bytomiu
Opis: Lokal mieszkalny nr 9 przy ul. Piekarskiej 49 w Bytomiu o powierzchni użytkowej 24,76 m2 położony jest na drugim piętrze budynku. Składa się on z jednego pokoju, łazienki i przedpokoju z aneksem kuchennym. Lokal wyposażony jest w instalację elektryczną, wodno-kanalizacyjną, gazową, domofonową i c.o.
Cena wywoławcza wynosi 24 000,00 zł (dwadzieścia cztery tysiące złotych zero groszy).
Wadium wynosi 2 400,00 zł (dwa tysiące czterysta złotych zero groszy).
Postąpienie wynosi co najmniej: 240,00 zł (dwieście czterdzieści złotych zero groszy).
Miejsce przeprowadzenia przetargu: siedziba Zarządu Województwa Śląskiego, Katowice ul. Ligonia 46, pokój nr 180.
Termin przeprowadzenia przetargu: dnia 21 lutego 2018 r. o godz. 10:00.
Termin wpłaty wadium: do dnia 15 lutego 2018 r.


ogłoszenie z dnia 18 stycznia 2018 roku

treść dokumentu w pliku
ogłoszenie do pobrania [rozmiar: 381 KB]


zgłoszenie do udziału w przetargu z dnia 18 stycznia 2018 roku

treść dokumentu w pliku


Metryczka informacjiWprowadzenie: Dominik Konopka 2017-10-23 10:28:42
Ostatnia aktualizacja: Dominik Konopka 2018-01-18 12:17:43
Odpowiedzialny merytorycznie: Andrzej Figas
[+] Rejestr zmian

 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713