Czas wygenerowania treści 2018-01-19 14:21:19

Ogłoszenie - sprzedaż z dnia 13 listopada 2017 roku
Sprzadaż nieruchomości zabudowanej położonej w Istebnej
Istebna


Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej, stanowiącej własność Województwa Śląskiego, położonej w Istebnej 1593.

Zarząd Województwa Śląskiego informuje, iż zostało sporządzone ogłoszenie o pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Województwa Śląskiego, położonej w Istebnej, oznaczonej jako działka nr 6605/8 o pow.0,3691 ha, identyfikator działki 240309_2.0001.6605/8, objęta księgą wieczystą nr BB1C/00095008/6, sklasyfikowana w ewidencji gruntów i budynków jako tereny zabudowane inne – Bi.
Działka zabudowana jest budynkiem hotelowym, wolnostojącym, jednokondygnacyjnym, częściowo podpiwniczonym, o całkowitej pow. użytkowej 454,50 m², kubaturze 2560 m³ oraz budynkiem gospodarczym, wolnostojącym, jednokondygnacyjnym, niepodpiwniczonym, o pow. użytkowej 34,56 m², kubaturze 131,33 m³.

Cena wywoławcza wynosi 500 000,00 zł (pięćset tysięcy 00/100 złotych).
Sprzedaż nieruchomości jest zwolniona od podatku VAT na podstawie art. 43 ust.1 pkt 10a ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług.
Wadium wynosi 50 000 zł (pięćdziesiąt tysięcy 00/100 złotych).
Na rzecz nabywcy nieruchomości ustanowiona zostanie odpłatna służebność przejazdu i przechodu przez działki nr 6605/6 i 6605/9 po istniejącej drodze wewnętrznej. Nabywca nieruchomości zobowiązany będzie do uiszczenia na rzecz Województwa Śląskiego jednorazowej opłaty z tytułu ustanowienia służebności przechodu i przejazdu w wysokości 9 650,00 zł netto + 23 % podatku VAT, tj. 11.869,50 zł brutto.
Termin przeprowadzenia przetargu: dnia 17.01.2018 r. o godz. 10.00
Miejsce przeprowadzenia przetargu: siedziba Zarządu Województwa Śląskiego, Katowice ul. Ligonia 46, pokój nr 180.

Ogłoszenie zostało wywieszone w siedzibie Zarządu Województwa Śląskiego przy ul. Ligonia 46 w Katowicach (parter – tablica Wydziału Geodezji, Kartografii i Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego), a także umieszczone na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego www.slaskie.pl (zakładka nieruchomości / sprzedaż).
Dodatkowe informacje dotyczące przetargu udzielane są w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Śląskiego w Katowicach przy ul. Ligonia 46 w pokoju 187 (parter) lub telefonicznie pod nr (32) 20-78-187 (w godzinach od 7:00 do 13:30).
Ogłoszenie z dnia 13 listopada 2017 roku

treść dokumentu w pliku
Ogłoszenie do pobrania [rozmiar: 443 KB]


zgłoszenie do udziału w przetargu z dnia 13 listopada 2017 roku

treść dokumentu w pliku
Zdjęcie
Zdjęcie
Zdjęcie
ZdjęcieMetryczka informacjiWprowadzenie: Dominik Konopka 2017-11-13 09:00:28
Ostatnia aktualizacja: Dominik Konopka 2017-12-07 07:05:01
Odpowiedzialny merytorycznie: Andrzej Figas
[+] Rejestr zmian

 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713