Czas wygenerowania treści 2018-04-23 05:26:20

Strona główna / OGŁOSZENIA I AKTUALNOŚCI / Nieruchomości / Sprzedaż
Ogłoszenie - sprzedaż z dnia 14 lutego 2018 roku
Sprzadaż nieruchomości zabudowanej położonej w Istebnej
Istebna

Zarząd Województwa Śląskiego informuje, iż zostało sporządzone ogłoszenie o drugim przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Województwa Śląskiego, położonej w Istebnej, działka nr 6605/8 o pow.0,3691 ha, identyfikator działki 240309_2.0001.6605/8, objęta księgą wieczystą nr BB1C/00095008/6, sklasyfikowana w ewidencji gruntów i budynków jako tereny zabudowane inne - Bi.

Cena wywoławcza wynosi 250 000,00 zł (dwieście pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100).
Na rzecz nabywcy nieruchomości ustanowiona zostanie odpłatna służebność przejazdu i przechodu przez działki nr 6605/6 i 6605/9 po istniejącej drodze wewnętrznej. Nabywca nieruchomości zobowiązany będzie do uiszczenia na rzecz Województwa Śląskiego jednorazowej opłaty z tytułu ustanowienia służebności przechodu i przejazdu w wysokości 9 650,00 zł netto + 23 % podatku VAT, tj. 11.869,50 zł brutto.
Wadium wynosi 25 000 zł (dwadzieścia pięć tysięcy złotych 00/100).
Miejsce przeprowadzenia przetargu: siedziba Zarządu Województwa Śląskiego, Katowice ul. Ligonia 46, pokój nr 180.
Termin przeprowadzenia przetargu: dnia 18.04.2018 r. o godz. 10.00
Sprzedaż nieruchomości jest zwolniona od podatku VAT na podstawie art. 43 ust.1 pkt 10a ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług.

Ogłoszenie zostało wywieszone w siedzibie Zarządu Województwa Śląskiego przy ul. Ligonia 46 w Katowicach (parter – tablica Wydziału Geodezji, Kartografii i Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego), a także umieszczone na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego www.slaskie.pl (zakładka nieruchomości / sprzedaż).

Dodatkowe informacje dotyczące przetargu udzielane są w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Śląskiego w Katowicach przy ul. Ligonia 46 w pokoju 187 (parter) lub telefonicznie pod nr (32) 20-78-187 (w godzinach od 7:00 do 13:30).


ogłoszenie z dnia 14 lutego 2018 roku

treść dokumentu w pliku
ogłoszenie do pobrania [rozmiar: 445 KB]


zgłoszenie do udziału w przetargu z dnia 14 lutego 2018 roku

treść dokumentu w pliku
Zdjęcie
Zdjęcie
Zdjęcie
Zdjęcie
Zdjęcie
ZdjęcieMetryczka informacjiWprowadzenie: Dominik Konopka 2018-02-14 10:28:47
Ostatnia aktualizacja: Dominik Konopka 2018-02-14 10:29:30
Odpowiedzialny merytorycznie: Andrzej Figas
[+] Rejestr zmian

 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713