Czas wygenerowania treści 2018-03-24 06:47:08

Ogłoszenie - sprzedaż z dnia 27 lutego 2018 roku
Sprzedaż lokali mieszkalnych w Jastrzębiu-Zdroju
Jastrzębie-Zdrój przy Al. Jana Pawła II 5

WYCIĄG Z OGŁOSZENIA ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO O PIERWSZYCH PRZETARGACH USTNYCH NIEOGRANICZONYCH NA SPRZEDAŻ LOKALI MIESZKALNYCH

Zarząd Województwa Śląskiego informuje, iż zostało sporządzone ogłoszenie o pierwszych przetargach ustnych nieograniczonych na sprzedaż samodzielnych lokali mieszkalnych nr 501 i 1109 znajdujących się w budynku położonym na nieruchomości znajdującej się w Jastrzębiu-Zdroju przy Al. Jana Pawła II 5 wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej przeznaczonych do sprzedaży w trybie przetargów ustnych nieograniczonych. Budynek posadowiony jest na nieruchomości, stanowiącej własność Województwa Śląskiego, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 1445/21 o powierzchni 0,2233 ha, objętej księgą wieczystą nr GL1J/00021303/7.


Opis:

1. Lokal mieszkalny nr 501, o powierzchni użytkowej 49,10 m². Udział w nieruchomości wspólnej 139/10000.

Cena wywoławcza wynosi 93 000 ,00 zł (dziewięćdziesiąt trzy tysiące 00/100 złotych).

Sprzedaż nieruchomości jest zwolniona z podatku VAT na podstawie ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług.

Wadium wynosi 9 300,00 zł (dziewięć tysięcy trzysta 00/100 złotych).

Miejsce przeprowadzenia przetargu: siedziba Zarządu Województwa Śląskiego, Katowice ul. Ligonia 46, pokój nr 180.
Termin przeprowadzenia przetargu: dnia5 kwietnia 2018 roku, o godz. 9:30.


2. Lokal mieszkalny nr 1109 , o powierzchni użytkowej 18,10 m². Udział w nieruchomości wspólnej 51/10000.

Cena wywoławcza wynosi 32 000 ,00 zł (trzydzieści dwa tysiące 00/100 złotych).

Sprzedaż nieruchomości jest zwolniona z podatku VAT na podstawie ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług.

Wadium wynosi 3 200,00 zł (trzy tysiące dwieście 00/100 złotych).

Miejsce przeprowadzenia przetargu: siedziba Zarządu Województwa Śląskiego, Katowice ul. Ligonia 46, pokój nr 180.
Termin przeprowadzenia przetargu: dnia 5 kwietnia 2018 roku, o godz. 11:00.


Cenę, którą obowiązany będzie zapłacić nabywca lokalu mieszkalnego, ustala się w wysokości najwyższej ceny osiągniętej w przetargu powiększonej o jednorazowe wynagrodzenia z tytułu ustanowienia służebności w wysokości proporcjonalnej do nabytego udziału w nieruchomości wspólnej oraz ceny rynkowej składnika majątku ruchomego Województwa Śląskiego w postaci odcinka kanalizacji deszczowej ustalonej na podstawie operatu szacunkowego w wysokości proporcjonalnej do nabytego udziału w nieruchomości wspólnej.


Ogłoszenie zostało wywieszone w siedzibie Zarządu Województwa Śląskiego przy ul. Ligonia 46 w Katowicach (parter - tablica Wydziału Geodezji, Kartografii i Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego), a także umieszczone na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego www.slaskie.pl (zakładka nieruchomości / sprzedaż).


Dodatkowe informacje dotyczące przetargów udzielane są w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Śląskiego w Katowicach przy ul. Ligonia 46 w pokoju 187 (parter) lub telefonicznie pod nr (32) 20-78-187 (w godzinach od 8:00 do 15:30).


ogłoszenie z dnia 27 lutego 2018 roku

treść dokumentu w pliku
ogłoszenie do pobrania [rozmiar: 427 KB]


zgłoszenie do udziału w przetargu z dnia 27 lutego 2018 roku

treść dokumentu w pliku


Metryczka informacjiWprowadzenie: Dominik Konopka 2018-02-28 07:06:12
Ostatnia aktualizacja: Dominik Konopka 2018-02-28 07:12:50
Odpowiedzialny merytorycznie: Andrzej Figas
[+] Rejestr zmian

 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713