Czas wygenerowania treści 2017-02-21 13:00:21

Nazwa i adres Zamawiającego
Województwo Śląskie
ul. Ligonia 46
40-037 Katowice
Dotyczy ogłoszenia przetarg nieograniczony na:
sukcesywne świadczenie usług restauracyjnych (cateringowych) polegających na przygotowaniu, dostarczeniu i podaniu posiłków (zestawów), na potrzeby Wydziału Rozwoju Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego
1. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywne świadczenie usług restauracyjnych (cateringowych) polegających na przygotowaniu, dostarczeniu i podaniu posiłków (zestawów), na potrzeby Wydziału Rozwoju Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego. Przedmiot zamówienia podzielony został na dwa Zakresy. 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (SOPZ) zawarty jest w Załączniku nr 3 do SIWZ/ Załączniku nr 1 do wzoru umowy – dla każdego Zakresu odrębnie. 3. Zamawiający wymaga, aby w miarę zaistnienia możliwości posiłki były serwowane w sposób dostępny dla wszystkich konsumentów w tym dla osób niepełnosprawnych. W przypadku zleceń zawierających obsługę kelnerską, personel powinien uwzględnić indywidualne potrzeby osób niepełnosprawnych.

Metryczka informacjiWprowadzenie: Alina Guzik 2017-02-15 14:25:14
Ostatnia aktualizacja: 2017-02-20 14:57:21
Odpowiedzialny merytorycznie: Bożena Samborska-Duży
[+] Rejestr zmian
Nazwa dokumentu Pliki do pobrania Data publikacji
Ogłoszenie o zamówieniu pobierz 2017-02-15 14:33:15
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia pobierz 2017-02-15 14:35:13
Modyfikacja SIWZ pobierz 2017-02-20 14:55:54


 
slaskie.pl
Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego
ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888; e-mail:kancelaria@slaskie.pl
NIP: 954-22-60-713; REGON: 276284638