Czas wygenerowania treści 2017-03-30 16:26:13

Nazwa i adres Zamawiającego
Województwo Śląskie
ul. Ligonia 46
40-037 Katowice
Dotyczy ogłoszenia przetarg nieograniczony na:
Sukcesywne świadczenie usług restauracyjnych (cateringowych)
1. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywne świadczenie usług restauracyjnych (cateringowych). 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (SOPZ) zawarty jest w załączniku nr 3 do siwz/załączniku do wzoru umowy. 3. Przez świadczenie usług restauracyjnych Zamawiający rozumie usługę przygotowania, dostarczenia, podawania posiłków (zestawów), dbania o czystość w trakcie spotkania jak i uprzątnięcia pomieszczenia ze śmieci i resztek jedzenia po zakończeniu usługi zgodnie z ww. załącznikiem

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty

treść do pobrania
Data publikacji ogłoszenia o wyborze najkorzystniejszej oferty: 2017-03-10 15:07:09


Metryczka informacjiWprowadzenie: Alina Guzik 2017-03-10 15:06:56
Ostatnia aktualizacja: 2017-03-10 15:07:01
Odpowiedzialny merytorycznie: Bożena Samborska-Duży
[+] Rejestr zmian

Nazwa dokumentu Pliki do pobrania Data publikacji
Ogłoszenie o zamówieniu pobierz 2017-02-16 15:09:37
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia pobierz 2017-02-22 09:42:26
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia pobierz 2017-02-16 15:09:47
Formularz ofertowy - wersja edytowalna pobierz 2017-02-16 15:10:09
INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT pobierz 2017-02-27 13:35:42
Załącznik nr 1 do f.o. - wersja edytowalna pobierz 2017-02-16 15:10:29
Modyfikacja siwz pobierz 2017-02-22 09:43:02


 
slaskie.pl
Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego
ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888; e-mail:kancelaria@slaskie.pl
NIP: 954-22-60-713; REGON: 276284638