Czas wygenerowania treści 2017-02-21 13:00:10

Nazwa i adres Zamawiającego
Województwo Śląskie
ul. Ligonia 46
40-037 Katowice
Dotyczy ogłoszenia przetarg nieograniczony na:
Sukcesywne świadczenie usług rezerwacji połączeń lotniczych oraz sprzedaży i dostawy biletów lotniczych
Przedmiotem zamówienia jest sukcesywne świadczenie usług rezerwacji połączeń lotniczych oraz sprzedaży i dostawy biletów lotniczych na trasach zagranicznych i krajowych w klasie ekonomicznej lub w przypadku braku takiej możliwości w innej klasie oferowanej przez przewoźnika, wraz z ich dostarczeniem do Zamawiającego, na potrzeby służbowych wyjazdów pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego, Członków Zarządu oraz radnych Województwa Śląskiego. W ramach zamówienia zamawiający przewiduje zakup maksymalnie 125 sztuk biletów (bilet na trasie „tam i z powrotem" traktowany jest jako jeden bilet). Ilość biletów wskazana w specyfikacji istotnych warunków zamówienia stanowi maksymalną ilość zamówienia Opis przedmiotu zamówienia stanowi Załącznik nr 3 do SIWZ/ Załącznik nr 1 do wzoru umowy. Dodatkowe warunki realizacji zamówienia określa wzór umowy stanowiący Załącznik nr 2 do SIWZ

Metryczka informacjiWprowadzenie: Artur Adamiok 2017-02-17 13:18:44
Ostatnia aktualizacja: 2017-02-17 13:22:20
Odpowiedzialny merytorycznie: Bożena Samborska-Duży
[+] Rejestr zmian
Nazwa dokumentu Pliki do pobrania Data publikacji
Ogłoszenie o zamówieniu pobierz 2017-02-17 13:19:22
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia pobierz 2017-02-17 13:19:55
formularz ofertowy pobierz 2017-02-17 13:20:25
załacznik nr 1 do formularza ofertowego pobierz 2017-02-17 13:20:38


 
slaskie.pl
Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego
ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888; e-mail:kancelaria@slaskie.pl
NIP: 954-22-60-713; REGON: 276284638