Czas wygenerowania treści 2017-05-27 12:00:21

Nazwa i adres Zamawiającego
Województwo Śląskie
ul. Ligonia 46
40-037 Katowice
Dotyczy ogłoszenia przetarg nieograniczony na:
Wykonanie analizy pt. „Analiza sytuacji społeczno-ekonomicznej cudzoziemców w województwie śląskim wraz z oceną możliwości wsparcia tej grupy w ramach RPO WSL na lata 2014-2020”
Przedmiotem zamówienia jest usługa wykonania analizy pt. „Analiza sytuacji społeczno-ekonomicznej cudzoziemców w województwie śląskim wraz z oceną możliwości wsparcia tej grupy w ramach RPO WSL na lata 2014-2020”.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w załączniku nr 3 do siwz/załączniku nr 1 do wzoru umowy.


Metryczka informacjiWprowadzenie: Alina Guzik 2017-04-24 13:08:01
Ostatnia aktualizacja: 2017-04-24 15:28:13
Odpowiedzialny merytorycznie: Dyrektor Wydziału
[+] Rejestr zmian
Nazwa dokumentu Pliki do pobrania Data publikacji
Ogłoszenie o zamówieniu pobierz 2017-04-24 13:08:51
Sprostowanie. Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji pobierz 2017-04-24 15:28:40
SIWZ cz. I pobierz 2017-04-24 13:09:12
Formularz ofertowy - wersja edytowalna pobierz 2017-04-24 15:17:54
Jednolity Europejski Dokument Zamówienia - espd pobierz 2017-04-24 13:10:50
Załącznik nr 1 do f.o. - wersja edytowalna pobierz 2017-04-24 15:18:10
SIWZ cz. II pobierz 2017-04-24 13:09:26
Modyfikacja siwz pobierz 2017-04-24 15:17:30
zmiana terminu otwarcia ofert nowy termin: 2017-06-05 12:30:00
pobierz
2017-04-24 15:18:28


 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713