Czas wygenerowania treści 2017-05-27 12:00:26

Nazwa i adres Zamawiającego
Województwo Śląskie
ul. Ligonia 46
40-037 Katowice
Dotyczy ogłoszenia przetarg nieograniczony na:
Usługa wykonania badania ewaluacyjnego „Ewaluacja osiągania celów Programu wraz z oceną stanu projektóww ramach ścieżki pozakonkursowej oraz dużych projektów”
Przedmiotem zamówienia jest usługa wykonania badania ewaluacyjnego „Ewaluacja osiągania celów Programu wraz z oceną stanu projektów w ramach ścieżki pozakonkursowej oraz dużych projektów”.
Przedmiot zamówienia został opisany w załączniku nr 3 do SIWZ/ Załączniku nr 1 do umowy.

Metryczka informacjiWprowadzenie: Artur Adamiok 2017-04-24 13:26:37
Ostatnia aktualizacja: 2017-04-24 13:53:05
Odpowiedzialny merytorycznie: Dyrektor Wydziału
[+] Rejestr zmian
Nazwa dokumentu Pliki do pobrania Data publikacji
Ogłoszenie o zamówieniu pobierz 2017-04-24 13:28:48
Sprostowanie. Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji pobierz 2017-04-24 13:53:31
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia pobierz 2017-04-24 13:29:46
ESPD - JEDZ (wersja edytowalna) pobierz 2017-04-24 13:37:34
formularz ofertowy pobierz 2017-04-24 13:36:56
załacznik nr 1 do formularza ofertowego pobierz 2017-04-24 13:37:10
Modyfikacja SIWZ z dnia 24.04.2017r. pobierz 2017-04-24 13:46:19
zmiana terminu otwarcia ofert nowy termin: 2017-06-05 13:00:00
pobierz
2017-04-24 13:47:18


 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713