Czas wygenerowania treści 2017-07-23 04:58:09

Nazwa i adres Zamawiającego
Województwo Śląskie
ul. Ligonia 46
40-037 Katowice
Dotyczy ogłoszenia przetarg nieograniczony na:
Udzielenie i obsługa kredytów długoterminowych na częściowe pokrycie deficytu planowanego w uchwalebudżetowej na 2017 rok dla Województwa Śląskiego na okres od dnia zawarcia umowy do 31.12.2030 r.
Udzielenie i obsługa kredytów długoterminowych na częściowe pokrycie deficytu planowanego w uchwale budżetowej na 2017 r. dla Woj. Śl. na okres od dnia zawarcia umowy do 31.12.2030 r. Zakres I: Kredyt w wys. 69 899 613 PLN na wydatki majątkowe związane z realizacją zadań: Zadaszenie widowni oraz niezbędna infrastruktura tech. Stadionu Śląskiego w Chorzowie,Dokapitalizowanie Spółki z o.o. Stadion Śląski w Katowicach, Zakres II: Kredyt w wys. 38 771 569 PLN na wydatki majątk. związane z realizacją zadań: Przebudowa DW408 na odcinku od m. Gliwice do granicy województwa, etap I budowa obwodnicy Sośnicowic, Przebudowa DW789 od węzła autostrad. przez Gniazdów, Koziegłowy do Lgota Nadwarcie etap I budowa obwodnicy m. Woźniki, Przebudowa DW791 na odcinku od DK1 do DK78, etap I budowa obwodnicy m. Myszków, Przebudowa DW793 na odcinku Janów-Złoty Potok, Przebudowa DW793 na odcinku Żarki-Myszków, Przebudowa dróg wojewódzkich oraz drogowych obiektów inż. Szczegółowy opis i zakres przedmiotu zamówienia zgodnie z SIWZ.

Metryczka informacjiWprowadzenie: Artur Adamiok 2017-07-05 11:15:02
Ostatnia aktualizacja: 2017-07-05 11:25:22
Odpowiedzialny merytorycznie: Wojciech Czarnota
[+] Rejestr zmian
Nazwa dokumentu Pliki do pobrania Data publikacji
Ogłoszenie o zamówieniu pobierz 2017-07-05 11:16:35
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia pobierz 2017-07-05 11:17:04
formularz ofertowy pobierz 2017-07-05 11:18:01
Jednolity Europejski Dokument Zamówienia - wersja edytowalna pobierz 2017-07-05 11:24:53


 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713