Czas wygenerowania treści 2017-07-23 04:58:06

Nazwa i adres Zamawiającego
Województwo Śląskie
ul. Ligonia 46
40-037 Katowice
Dotyczy ogłoszenia przetarg nieograniczony na:
Usługa wykonania badania ewaluacyjnego pt. „Ewaluacja mid-term Strategii Rozwoju Województwa Śląskiego „Śląskie 2020+”
1. Przedmiotem zamówienia jest usługa wykonania badania ewaluacyjnego pt. „Ewaluacja mid-term Strategii Rozwoju Województwa Śląskiego „Śląskie 2020+”.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (w skrócie: SOPZ) stanowi Załącznik nr 3 do SIWZ/Załącznik nr 1 do wzoru umowy.
3. Dodatkowe warunki realizacji zamówienia określa wzór umowy stanowiący Załącznik nr 2 do SIWZ.

Metryczka informacjiWprowadzenie: Agnieszka Kurek 2017-07-12 10:23:36
Ostatnia aktualizacja: 2017-07-12 10:28:03
Odpowiedzialny merytorycznie: Wojciech Czarnota
[+] Rejestr zmian
Nazwa dokumentu Pliki do pobrania Data publikacji
Ogłoszenie o zamówieniu pobierz 2017-07-12 10:25:19
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia pobierz 2017-07-12 10:26:05
Formularz ofertowy z załącznikami (wersja edytowalna) pobierz 2017-07-12 10:27:41


 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713