Czas wygenerowania treści 2017-08-18 18:30:42

Nazwa i adres Zamawiającego
Województwo Śląskie
ul. Ligonia 46
40-037 Katowice
Dotyczy ogłoszenia przetarg nieograniczony na:
Dostawa sprzętu komputerowego, oprogramowania i zasilacza UPS
1.Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu komputerowego, oprogramowania i zasilacza UPS, zpodziałem na zakresy.
2.Szczegółowy opis przedmiotu zmówienia stanowi załącznik nr 3 do siwz/załącznik nr 1 do wzoru umowy.Dodatkowe warunki realizacji zamówienia określają wzory umów stanowiące załączniki nr 2a, 2b, 2c do siwz

Metryczka informacjiWprowadzenie: Antoni Trzcionka 2017-07-18 12:58:33
Ostatnia aktualizacja: 2017-08-04 13:54:42
Odpowiedzialny merytorycznie: Wojciech Czarnota
[+] Rejestr zmian
Nazwa dokumentu Pliki do pobrania Data publikacji
Ogłoszenie o zamówieniu pobierz 2017-07-18 12:59:09
Sprostowanie. Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji pobierz 2017-07-28 13:13:33
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia pobierz 2017-07-18 13:00:47
formularz ofertowy - wersja edytowalna pobierz 2017-07-18 13:03:16
Jednolity Europejski Dokument Zamówienia - wersja edytowalna pobierz 2017-07-18 13:04:08
Modyfikacja SIWZ - 28-07-2017 r. pobierz 2017-07-28 13:15:26
Pytania i odpowiedzi - 28-07-2017 r. pobierz 2017-07-28 13:17:00
Pytania i odpowiedzi - 04-08-2017 r. pobierz 2017-08-04 13:53:31
zmiana terminu otwarcia ofert nowy termin: 2017-08-24 13:00:00
pobierz
2017-07-28 13:19:02


 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713