Czas wygenerowania treści 2017-11-21 03:18:36

Nazwa i adres Zamawiającego
Województwo Śląskie
ul. Ligonia 46
40-037 Katowice
Dotyczy ogłoszenia przetarg nieograniczony na:
Ekspozycja reklamy na nośnikach typu citylight
1. Przedmiotem zamówienia jest usługa ekspozycji reklamy na nośnikach typu citylight.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 3 do siwz/załącznik nr 1 do wzoru umowy. Dodatkowe warunki realizacji zamówienia określa wzór umowy stanowiący załącznik nr 2 do siwz.


Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty

treść do pobrania
Data publikacji ogłoszenia o wyborze najkorzystniejszej oferty: 2017-10-17 14:11:11


Metryczka informacjiWprowadzenie: Piotr Jóźwik 2017-10-17 14:11:23
Ostatnia aktualizacja: 2017-10-17 14:13:14
Odpowiedzialny merytorycznie: Wojciech Czarnota
[+] Rejestr zmian

Nazwa dokumentu Pliki do pobrania Data publikacji
Ogłoszenie o zamówieniu pobierz 2017-08-16 13:22:29
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia pobierz 2017-08-16 13:27:03
Formularz ofertowy - wersja edytowalna pobierz 2017-08-16 13:35:18
INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT pobierz 2017-09-26 13:55:22
JEDZ - wersja edytowalna pobierz 2017-08-16 13:34:16


 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713