Czas wygenerowania treści 2017-09-22 08:16:54

Nazwa i adres Zamawiającego
Województwo Śląskie
ul. Ligonia 46
40-037 Katowice
Dotyczy ogłoszenia przetarg nieograniczony na:
Usługa druku materiałów informacyjno-promocyjnych
Przedmiotem zamówienia jest usługa druku materiałów informacyjno-promocyjnych: - ulotek i plakatów, - Przewodnika wraz z opracowaniem projektów graficznych, opracowaniem edytorskim, składem i łamaniem. 1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 3 do SIWZ/załącznik nr 1 do wzoru umowy. 2. Dodatkowe postanowienia dotyczące przedmiotu zamówienia zawiera wzór umowy (załącznik nr 2 do SIWZ).

Metryczka informacjiWprowadzenie: Antoni Trzcionka 2017-09-07 14:54:17
Ostatnia aktualizacja: 2017-09-15 14:08:11
Odpowiedzialny merytorycznie: Wojciech Czarnota
[+] Rejestr zmian
Nazwa dokumentu Pliki do pobrania Data publikacji
Ogłoszenie o zamówieniu pobierz 2017-09-07 14:57:46
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia pobierz 2017-09-07 14:59:09
formularz ofertowy - wersja edytowalna pobierz 2017-09-07 15:00:05
INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT pobierz 2017-09-15 14:07:53
Załączni nr 1 do formularza ofertowego - oświadczenie Wykonawcy pobierz 2017-09-07 15:00:21


 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713