Czas wygenerowania treści 2017-10-19 07:26:20

Nazwa i adres Zamawiającego
Województwo Śląskie
ul. Ligonia 46
40-037 Katowice
Dotyczy ogłoszenia przetarg nieograniczony na:
Usługa drukowania promocyjnych toreb papierowych
1. Przedmiotem zamówienia jest usługa drukowania promocyjnych toreb papierowych.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (w skrócie: SOPZ) stanowi załącznik nr 3 do SIWZ/załącznik nr 1 do wzoru umowy.
3. Dodatkowe warunki realizacji zamówienia określa wzór umowy stanowiący załącznik nr 2 do SIWZ.


Metryczka informacjiWprowadzenie: Agnieszka Stachulec 2017-10-12 13:42:53
Ostatnia aktualizacja: 2017-10-12 13:49:48
Odpowiedzialny merytorycznie: Wojciech Czarnota
[+] Rejestr zmian
Nazwa dokumentu Pliki do pobrania Data publikacji
Ogłoszenie o zamówieniu pobierz 2017-10-12 13:45:25
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia pobierz 2017-10-12 13:45:47
Formularz ofertowy (wersja edytowalna) pobierz 2017-10-12 13:46:40
Załączniki nr 1-3 do SOPZ pobierz 2017-10-12 13:48:03
Załącznik nr 1 do Formularza ofertowego (wersja edytowalna) pobierz 2017-10-12 13:47:17


 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713