Czas wygenerowania treści 2017-10-19 07:27:07

Nazwa i adres Zamawiającego
Województwo Śląskie
ul. Ligonia 46
40-037 Katowice
Dotyczy ogłoszenia przetarg nieograniczony na:
usługa opracowania 3 regionalnych programów polityki zdrowotnej (RPZ) w zakresie rehabilitacji leczniczej ułatwiającej powroty do pracy i utrzymanie zatrudnienia w województwie śląskim
Przedmiotem zamówienia jest usługa opracowania 3 regionalnych programów polityki zdrowotnej (RPZ) w zakresie rehabilitacji leczniczej ułatwiającej powroty do pracy i utrzymanie zatrudnienia w województwie śląskim, zgodnie z zakresami. Zakresy: Opracowanie programu regionalnej polityki zdrowotnej (RPZ) w następującym zakresie: 1. Regionalny program rehabilitacji osób z chorobami układu sercowo-naczyniowego. 2. Regionalny program rehabilitacji chorych pourazowych oraz z chorobami przewlekłymi układu kostno-stawowego i mięśniowego. 3. Regionalny program rehabilitacji osób z zapalnymi chorobami układu kostno-stawowego i mięśniowego, zgodnie z wymogami określonymi w SIWZ. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi Załącznik nr 3 do SIWZ/ Załącznik nr 1 do umowy. Dodatkowe warunki realizacji zamówienia określają postanowienia umowy – wzoru, stanowiące Załącznik nr 2 do SIWZ

Metryczka informacjiWprowadzenie: Artur Adamiok 2017-10-12 13:53:54
Ostatnia aktualizacja: 2017-10-12 13:56:16
Odpowiedzialny merytorycznie: Wojciech Czarnota
[+] Rejestr zmian
Nazwa dokumentu Pliki do pobrania Data publikacji
Ogłoszenie o zamówieniu pobierz 2017-10-12 13:54:31
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia pobierz 2017-10-12 13:55:18
formularz ofertowy pobierz 2017-10-12 13:55:47
załacznik nr 1 do formularza ofertowego pobierz 2017-10-12 13:56:06


 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713