Czas wygenerowania treści 2018-04-25 00:50:26

Nazwa i adres Zamawiającego
Województwo Śląskie
ul. Ligonia 46
40-037 Katowice
Dotyczy ogłoszenia przetarg nieograniczony na:
Usługa wydruku publikacji raportów z badań ewaluacyjnych wraz z opracowaniem projektów graficznych, składem oraz dostawą
1. Przedmiotem zamówienia jest usługa wydruku publikacji raportów z badań ewaluacyjnych wraz z opracowaniem projektów graficznych, składem oraz dostawą.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (w skrócie: SOPZ) stanowi załącznik nr 3 do SIWZ/załącznik nr 1 do wzoru umowy.
3. Dodatkowe warunki realizacji zamówienia określa wzór umowy stanowiący załącznik nr 2 do SIWZ.
4. Zamówienie współfinansowane jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach działania 13.1 Pomoc Techniczna Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

Metryczka informacjiWprowadzenie: Piotr Jóźwik 2018-04-10 08:04:48
Ostatnia aktualizacja: 2018-04-18 13:57:52
Odpowiedzialny merytorycznie: Wojciech Czarnota
[+] Rejestr zmian
Nazwa dokumentu Pliki do pobrania Data publikacji
Ogłoszenie o zamówieniu pobierz 2018-04-10 08:09:07
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia pobierz 2018-04-10 08:10:48
Formularz ofertowy - wersja edytowalna pobierz 2018-04-10 08:12:21
INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT pobierz 2018-04-18 13:54:31
Załącznik nr 1 do formularza ofertowego - wersja edytowalna pobierz 2018-04-10 08:13:26
Załącznik nr 2 do pisma dot. informacji z otwarcia ofert - oświadczenie grupa kapitałowa - wersja edytowalna pobierz 2018-04-18 13:57:35
Załącznik nr 4 do SIWZ - okładka pobierz 2018-04-10 15:03:53
Załącznik nr 5 do SIWZ - okładka (lakier wybiórczo) pobierz 2018-04-10 15:04:44
Załącznik nr 6 do SIWZ - środek pobierz 2018-04-10 15:05:16
Załącznik nr 7 do SIWZ - Linia Graficzna RPO WSL 2014-2020 pobierz 2018-04-10 15:06:50


 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713