Czas wygenerowania treści 2018-04-25 00:49:30

Nazwa i adres Zamawiającego
Województwo Śląskie
ul. Ligonia 46
40-037 Katowice
Dotyczy ogłoszenia przetarg nieograniczony na:
Sukcesywna dostawa paliw: benzyny bezołowiowej Pb-95 i oleju napędowego – dla pojazdów eksploatowanych przez Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego
1. Zamówienie obejmuje zakup paliw. Określa się planowaną ilość zapotrzebowania na paliwa dla Zamawiającego w okresie obowiązywania umowy: ¬ 85 000 litrów benzyny bezołowiowej Pb-95 (z zastrzeżeniem awaryjnego tankowania, polegającego na tankowaniu benzyny bezołowiowej Pb-98), spełniającej wymagania normy PN-EN ISO 4259-1:2018-01, PN-EN ISO 4259-2:2018-01 oraz Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 9 października 2015 r. w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych (Dz. U. z 2015 r., poz. 1680); ¬ 5 000 litrów oleju napędowego, spełniającego wymagania normy PN-EN ISO 4259-1:2018-01, PN-EN ISO 4259-2:2018-01 oraz Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 9 października 2015r. w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych (Dz. U. z 2015r., poz. 1680). 2. Przedmiot zamówienia został opisany w pkt. III SIWZ. 3. Dodatkowe warunki realizacji zamowienia określa wzór umowy stanowiący załącznik nr 2 do SIWZ.

Metryczka informacjiWprowadzenie: Marek Wawrzyńczok 2018-04-12 11:46:39
Ostatnia aktualizacja: 2018-04-20 14:50:36
Odpowiedzialny merytorycznie: Wojciech Czarnota
[+] Rejestr zmian
Nazwa dokumentu Pliki do pobrania Data publikacji
Ogłoszenie o zamówieniu pobierz 2018-04-12 11:48:27
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia pobierz 2018-04-12 11:49:22
Formularz ofertowy - wersja edytowalna pobierz 2018-04-12 11:50:05
INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT pobierz 2018-04-20 14:49:46
Załącznik nr 1 do FO - wersja edytowalna pobierz 2018-04-12 11:50:43
Pytanie do SIWZ wraz z odpowiedzią pobierz 2018-04-17 15:09:53


 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713