Czas wygenerowania treści 2015-03-31 05:15:25

Bogusław Piotr Śmigielski
Marszałek Województwa III Kadencja
tel. +48 (32) 20 78 290 nr wew. 290
marszal@slaskie.pl


Data urodzenia: 22 czerwca 1958
Miejsce urodzenia: Mysłowice
Stan cywilny: żonaty
Wykształcenie: wyższe
Nazwa szkoły i kierunek: Śląska Akademia Medyczna w Katowicach, Wydział Lekarski
Zawód: lekarz medycyny
Wybrany(a) z listy: Platforma Obywatelska
Okręg wyborczy: sosnowiecki
Kadencja: radny III kadencji
Uzyskana liczba głosów: 6717

Klub/Ugrupowanie: Platforma Obywatelska

Marszałek Województwa Śląskiego - Bogusław Śmigielski - nadzór nad zadaniami z zakresu:

 1. rozwoju Województwa,
 2. współpracy z jednostkami lokalnego samorządu terytorialnego z obszaru województwa,
 3. współpracy z samorządem gospodarczym i zawodowym,
 4. współpracy z administracją rządową,
 5. współpracy z innymi województwami,
 6. współpracy z organizacjami pozarządowymi,
 7. współpracy z regionami w zakresie ustalonym przez Zarząd,
 8. pozyskiwania i łączenia środków finansowych publicznych i prywatnych, w celu realizacji zadań z zakresu użyteczności publicznej,
 9. pielęgnowania polskości oraz kształtowania świadomości narodowej, a także pielęgnowania i rozwijania tożsamości lokalnej,
 10. przeciwdziałania bezrobociu i aktywizacji lokalnego rynku pracy,
 11. nadzoru właścicielskiego w spółkach prawa handlowego, w których Województwo Śląskie posiada akcje lub udziały (w ramach posiadanych pełnomocnictw),
 12. obronności,
 13. bezpieczeństwa publicznego,
 14. spraw szczególnych, określonych Regulaminem Organizacyjnym, w zakresie zadań wykonywanych przez nadzorowany Wydział.


Interpelacje radnego »


Oświadczenie majątkowe:


om_k_13_01_10.pdf
om_k_13_01_10.pdf [rozmiar: 174 KB]

idgm_10_12_06.pdf
idgm_10_12_06.pdf [rozmiar: 24 KB]

om_18_12_06.pdf
om_18_12_06.pdf [rozmiar: 186 KB]

om_14_04_07.pdf
om_14_04_07.pdf [rozmiar: 204 KB]

om_14_01_08.pdf
om_14_01_08.pdf [rozmiar: 248 KB]

om_29_04_08.pdf
om_29_04_08.pdf [rozmiar: 254 KB]

om_30_04_08.pdf
om_30_04_08.pdf [rozmiar: 518 KB]

om_24_04_09.pdf
om_24_04_09.pdf [rozmiar: 335 KB]

om_26_04_10.pdf
om_26_04_10.pdf [rozmiar: 178 KB]

om_08_09_10.pdf
om_08_09_10.pdf [rozmiar: 532 KB]
Informacje o dokumencieWprowadzenie: Joanna Kina-Piechota 27-11-2006 15:36:44
Ostatnia aktualizacja: Tomasz Żak 28-01-2011 14:18:41
Odpowiedzialny merytorycznie: Sławomir Brodziński
[+] Rejestr zmian dokumentu

 
slaskie.pl
Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego
ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888; e-mail:kancelaria@slaskie.pl
NIP: 954-22-60-713; REGON: 276284638