Czas wygenerowania treści 2018-04-24 03:01:31

Bogusław Piotr Śmigielski
Marszałek Województwa III Kadencja
tel. +48 (32) 20 78 290 nr wew. 290
marszal@slaskie.pl


Data urodzenia: 22 czerwca 1958
Miejsce urodzenia: Mysłowice
Stan cywilny: żonaty
Wykształcenie: wyższe
Nazwa szkoły i kierunek: Śląska Akademia Medyczna w Katowicach, Wydział Lekarski
Zawód: lekarz medycyny
Wybrany(a) z listy: Platforma Obywatelska
Okręg wyborczy: sosnowiecki
Kadencja: radny III kadencji
Uzyskana liczba głosów: 6717

Klub/Ugrupowanie: Platforma Obywatelska

Marszałek Województwa Śląskiego - Bogusław Śmigielski - nadzór nad zadaniami z zakresu:

 1. rozwoju Województwa,
 2. współpracy z jednostkami lokalnego samorządu terytorialnego z obszaru województwa,
 3. współpracy z samorządem gospodarczym i zawodowym,
 4. współpracy z administracją rządową,
 5. współpracy z innymi województwami,
 6. współpracy z organizacjami pozarządowymi,
 7. współpracy z regionami w zakresie ustalonym przez Zarząd,
 8. pozyskiwania i łączenia środków finansowych publicznych i prywatnych, w celu realizacji zadań z zakresu użyteczności publicznej,
 9. pielęgnowania polskości oraz kształtowania świadomości narodowej, a także pielęgnowania i rozwijania tożsamości lokalnej,
 10. przeciwdziałania bezrobociu i aktywizacji lokalnego rynku pracy,
 11. nadzoru właścicielskiego w spółkach prawa handlowego, w których Województwo Śląskie posiada akcje lub udziały (w ramach posiadanych pełnomocnictw),
 12. obronności,
 13. bezpieczeństwa publicznego,
 14. spraw szczególnych, określonych Regulaminem Organizacyjnym, w zakresie zadań wykonywanych przez nadzorowany Wydział.


Interpelacje radnego »


Oświadczenie majątkowe:

Metryczka informacjiWprowadzenie: 27-11-2006 15:36:44
Ostatnia aktualizacja: 15-03-2017 14:12:47
Odpowiedzialny merytorycznie: Sławomir Brodziński
[+] Rejestr zmian

 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713