Czas wygenerowania treści 2018-04-21 01:52:44

Strona główna / OGŁOSZENIA I AKTUALNOŚCI / Tablica ogłoszeń
Wydział Rozwoju Regionalnego (RR)

Przystąpienie do prac oraz przyjęcie Zasad, trybu i harmonogramu opracowania Programu rozwoju turystyki w województwie śląskim.
Wydział Komunikacji i Transportu (KT)

Sprawozdanie zbiorcze na temat zobowiązań z tytułu świadczenia usług publicznych.
Wydział Rozwoju Regionalnego (RR)

Konkurs ofert współpracy w ramach otwartego naboru partnerów w celu realizacji wspólnie z Samorządem Województwa Śląskiego projektu pt. „Sieć Regionalnych Obserwatoriów Specjalistycznych w Procesie Przedsiębiorczego Odkrywania”
Wydział Komunikacji i Transportu (KT)

Informacja zgodna z art. 7 ust. 3 Rozporządzenia (WE) nr 1370/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 października 2007 r. dotycząca usług publicznych w zakresie kolejowego i drogowego transportu pasażerskiego oraz uchylającego rozporządzenie Rady (EWG) nr 1191/69 i (EWG) nr 1107/70 (Dz. U. UE. Seria L nr 315 z dnia 3 grudnia 2007 r.) Koleje Śląskie Sp. z o.o. i Przewozy Regionalne Sp. z o.o.
Wydział Komunikacji i Transportu (KT)

Sprawozdanie zbiorcze z tytułu świadczenia usług publicznych w województwie śląskim
Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej (ZD)

Informacja dotycząca lekarza specjalisty w dziedzinie psychiatrii, upoważnionego przez Marszałka Województwa Śląskiego do oceny zasadności zastosowania przymusu bezpośredniego.


 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713