Czas wygenerowania treści 2017-03-24 20:56:19

Wniosek o wyrażenie zgody właścicielskiej na wycięcie drzew lub krzewów
Załącznik nr 1 do uchwały nr 2104 284 IV 2013 Wersja ang.
Załącznik do Uchwały nr 2934/198/IV/2012 z dnia 23.10.2012 r.
Wpis do rejestru podmiotów prowadzących kursy z zakresu przewozu towarów niebezpiecznych

Działalność gospodarcza w zakresie prowadzenia kursów ADR, kursu na eksperta ADN, eksperta ADN do spraw przewozu gazów, eksperta ADN do spraw przewozu chemikaliów oraz kursów dla doradców jest działalnością regulowaną w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej. Podmioty prowadzące taką działalność podlegają wpisowi do rejestru podmiotów prowadzących kursy z zakresu przewozu towarów niebezpiecznych.
wniosek o wydanie decyzji administracyjnej ws uznania grupy producentów owoców i warzyw
Dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Społecznego
Stypendia dla uzdolnionej młodzieży województwa śląskiego
Zakazanie na terenie województwa lub jego części utrzymywania pszczół lub dopuszczenie utrzymywania pszczół określonej linii


 
slaskie.pl
Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego
ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888; e-mail:kancelaria@slaskie.pl
NIP: 954-22-60-713; REGON: 276284638