Czas wygenerowania treści 2018-03-18 06:52:10

Załącznik nr 1 do formularza ofertowego (wersja edytowalna)
Załącznik nr 1 do FO - wersja edytowalna
Załącznik nr 2b do SOPZ - Szablony materiałów promocyjnych DOFE
Sukcesywne świadczenie usług restauracyjnych (cateringowych) na potrzeby Biura ds. Panowania Przestrzennego oraz Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego w 2018 r.

Do postępowania stosuje się art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą Pzp oraz postanowienia Regulaminu udzielania zamówień publicznych na usługi społeczne i inne szczególne usługi, których wartość szacunkowa jest równa lub przekracza kwotę, o której mowa w art. 4 ust. 8 i nie przekracza kwoty, o której mowa w art. 138g ustawy Pzp.
Organizacja wydarzeń (eventów) w ramach Dni Otwartych Funduszy Europejskich 2018 wraz z promocją

Do postępowania stosuje się art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą Pzp oraz postanowienia Regulaminu udzielania zamówień publicznych na usługi społeczne i inne szczególne usługi, których wartość szacunkowa jest równa lub przekracza kwotę, o której mowa w art. 4 ust. 8 i nie przekracza kwoty, o której mowa w art. 138g ustawy Pzp.
Informacja o unieważnieniu postępowania
Załacznik do Uchwały nr 459/244/V/2018 Zarządu Województwa Śląskiego z dnia 27.02.2018r.
Załacznik nr 2 do Uchwały nr 460/244/V/2018 Zarządu Województwa Śląskiego z dnia 27.02.2018r.
Załaczni nr 1 do Uchwały nr 460/244/V/2018 Zarządu Województwa Śląskiego z dnia 27.02.2018r.
Załącznik nr 1 do Uchwały Zarządu Województwa Śląskiego nr 437/244/V/2018 z dnia 27.02.2018 r.


 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713