Czas wygenerowania treści 2017-09-25 19:07:11

Przedmiotem zamówienia jest organizacja dwudniowego szkolenia wyjazdowego dla maks. 53 pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego w Katowicach z zakresu pomocy technicznej w perspektywie finansowania 2014-2020.
Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie dwudniowego szkolenia zamkniętego dla maksymalnie 18 pracowników Wydziału Terenów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego w Katowicach z zakresu „Ustawa Prawo zamówień publicznych w 2017 roku po zmianach przepisów – dwudniowe warsztaty praktyczne”

Zapytanie ofertowe (zwolnione ze stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 z późń. zm.), zgodnie z art. 4 pkt 8 tejże ustawy
Sukcesywna dostawa prasy dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego na 2017 rok
Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu komputerowego (16 zestawów tabletów) na potrzeby Wydziału Ochrony Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego.
Internet w technologii LTE dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego w Katowicach, wraz z dostawą modemów internetowych LTE oraz platformą zarządzającą
Ogłoszenie o zamówieniu - Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie dwudniowego wyjazdowego szkolenia dla minimalnie 14, a maksymalnie 20 pracowników Wydziału Europejskiego Funduszu Społecznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego w Katowicach z zakresu rachunkowości środków europejskich w jednostkach sektora finansów publicznych w nowej perspektywie 2014-2020, ze szczególnym uwzględnieniem Regionalnego Programu Operacyjnego finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Zapytanie ofertowe (zwolnione ze stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 z późń. zm.), zgodnie z art. 4 pkt 8 tejże ustawy.
Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu biurowego – niszczarek w ilości 10 szt. dla Wydziału Europejskiego Funduszu Społecznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego na potrzeby związane z realizacją zadań związanych z RPO WSL 2014-2020.

Zapytanie ofertowe (zwolnione ze stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 z późń. zm.), zgodnie z art. 4 pkt 8 tejże ustawy.
Przedmiotem zamówienia jest usługa, obejmująca przeprowadzenie szkoleń dla Beneficjentów realizujących projekty lub aplikujących o środki unijne w ramach Polityki Spójności w perspektywie finansowej na lata 2014-2020

Zapytanie ofertowe (zwolnione ze stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 z późń. zm.), zgodnie z art. 4 pkt 8 tejże ustawy
Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie dwudniowego szkolenia zamkniętego dla maksymalnie 24 pracowników Wydziału Terenów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego w Katowicach z zakresu „Biznesplan w projektach współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich”.

Zapytanie ofertowe (zwolnione ze stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 z późń. zm.), zgodnie z art. 4 pkt 8 tejże ustawy


 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713