Czas wygenerowania treści 2017-11-24 19:37:46

Przedmioterm zamówienia jest usługa publikacji kolorowych ogłoszeń prasowych

Zapytanie ofertowe na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 z późn. zmianami), zwaną dalej ustawą Pzp.
Zakup literatury fachowej dla pracowników Wydziału Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego w Katowicach

Zapytanie ofertowe (zwolnione ze stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 z późń. zm.), zgodnie z art. 4 pkt 8 tejże ustawy
Ogłoszenie o przetargu na świadczenie usługi biegłego dendrologa na potrzeby Wydziału Ochrony Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego.
Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie dwudniowego szkolenia zamkniętego dla maksymalnie 18 pracowników Wydziału Terenów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego w Katowicach z zakresu „Ustawa Prawo zamówień publicznych w 2017 roku po zmianach przepisów – dwudniowe warsztaty praktyczne”

Zapytanie ofertowe (zwolnione ze stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 z późń. zm.), zgodnie z art. 4 pkt 8 tejże ustawy
Przedmiotem zamówienia jest organizacja dwudniowego szkolenia wyjazdowego dla maks. 53 pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego w Katowicach z zakresu pomocy technicznej w perspektywie finansowania 2014-2020.
Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie dwudniowego szkolenia zamkniętego dla maksymalnie 18 pracowników Wydziału Terenów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego w Katowicach z zakresu „Ustawa Prawo zamówień publicznych w 2017 roku po zmianach przepisów – dwudniowe warsztaty praktyczne”

Zapytanie ofertowe (zwolnione ze stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 z późń. zm.), zgodnie z art. 4 pkt 8 tejże ustawy
Sukcesywna dostawa prasy dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego na 2017 rok
Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu komputerowego (16 zestawów tabletów) na potrzeby Wydziału Ochrony Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego.
Internet w technologii LTE dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego w Katowicach, wraz z dostawą modemów internetowych LTE oraz platformą zarządzającą


 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713