Czas wygenerowania treści 2018-04-26 21:27:51

Wniosek gminy o uzgodnienie projektu decyzji o warunkach zabudowy
Nagrody Marszałka Województwa Śląskiego w dziedzinie kultury
Prośba o objęcie patronatu Marszałka Województwa Śląskiego nad przedsięwzięciem z dziedziny kultury organizowanym przez podmioty z terenu województwa śląskiego oraz kraju
Stypendia w dziedzinie kultury
Załącznik nr 2 do Uchwały nr 856 /260 /III/2009 Zarządu Województwa Śląskiego z dnia 21 kwietnia 2009 roku
Zasady korzystania z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych
Wpis do ewidencji egzaminatorów
Zatwierdzenie projektów organizacji ruchu na drogach wojewódzkich

Informacja skierowana jest do zarządów dróg, organów zarządzających ruchem, inwestorów obiektów lokalizowanych przy drogach wojewódzkich, kolejowych jednostek organizacyjnych, jednostek organizacyjnych prowadzących prace na drodze albo przy drodze, przedsiębiorców prowadzących działalność usługową, organizacji turystycznych, jednostek wykonujących przewozy tramwajowe, jednostek do których prowadzą wyjazdy pojazdów uprzywilejowanych oraz osób realizujących zamówienia w/w jednostek.
Zezwolenia na wykorzystanie dróg w sposób szczególny
Informacja Wydziału Terenów Wiejskich za rok 2007


 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713