Czas wygenerowania treści 2017-11-20 22:04:03

Strona główna / SAMORZĄD WOJEWÓDZTWA / Zarząd Województwa / Zarządzenia Marszałka
W tym miejscu publikowane będą zarządzenia Marszałka Województwa nie dotyczące spraw organizacyjnych Urzędu Marszałkowskiego.
Zarządzenie nr 00021/2014 Marszałka Województwa Śląskiego z dnia 13 lutego 2014 r. w sprawie przyjęcia regulaminu kontroli przedsiębiorców produkujących tablice rejestracyjne oraz podmiotów prowadzących kursy z zakresu przewozu towarów niebezpiecznych wpisanych do rejestrów działalności regulowanej.
Zarządzenie nr 00022/2014 Marszałka Województwa Śląskiego z dnia 13 lutego 2014 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 24/2006 Marszałka Województwa Śląskiego z dnia 24.04.2006 r. w sprawie ustalenia składu Wojewódzkiej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego w Katowicach.
Zarządzenie nr 00011/2014 Marszałka Województwa Śląskiego z dnia 30 stycznia 2014 r. w sprawie przeprowadzania egzaminu kończącego kurs dla kierowców przewożących towary niebezpieczne.
Zarządzenie nr 00051/2013 Marszałka Województwa Śląskiego z dnia 4 października 2013 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 00024/2006 Marszałka Województwa Śląskiego z dnia 24.04.2006 r. w sprawie ustalenia składu Wojewódzkiej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego w Katowicach.
Zarządzenie nr 00032/2013 Marszałka Województwa Śląskiego z dnia 5 lipca 2013 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 24/2006 Marszałka Województwa Śląskiego z dnia 24.04.2006 r. w sprawie ustalenia składu Wojewódzkiej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego w Katowicach.
Zarządzenie nr 00027/2013 Marszałka Województwa Śląskiego z dnia 18 czerwca 2013 roku w sprawie zmiany zarządzenia nr 00030/2012 Marszałka Województwa Śląskiego z dnia 7 marca 2012 roku w sprawie przeprowadzenia egzaminu kończącego kurs dla kierowców przewożących towary niebezpieczne.
w sprawie powołania Wojewódzkiej Rady Zatrudnienia w Katowicach

art. 43 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie województwa (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1590 z późn. zm.) w związku z art. 23 ust. 2 i ust. 4 Ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tekst jednolity Dz. U. z 2008 r., Nr 69, poz. 415 z późn. zm.), § 12 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 6 października 2004r. w sprawie rad zatrudnienia (Dz. U z 2004r., poz 224, Nr 2281) oraz § 73 ust. 1 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego, przyjętego uchwałą Nr 52/223/IV/2013 Zarządu Województwa Śląskiego z dnia 10.01.2013r.
Zarządzenie nr 00001/2013 Marszałka Województwa Śląskiego z dnia 2 stycznia 2013 roku w sprawie zasad i trybu postępowania w sprawach związanych z wydatkowaniem dochodów budżetu województwa śląskiego uzyskiwanych na podstawie ustawy z dnia 3 lutego 1995r o chronie gruntów rolnych i leśnych
Zarządzenie nr 00096/2012 Marszałka Województwa Śląskiego z dnia 7 grudnia 2012 roku w sprawie zmiany zarządzenia nr 00030/2012 Marszałka Województwa Śląskiego z dnia 7 marca 2012 roku w sprawie przeprowadzenia egzaminu kończącego kurs dla kierowców przewożących towary niebezpieczne.
Zarządzenie nr 00083/2012 Marszałka Województwa Śląskiego z dnia 25 października 2012 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 00100/2011 Marszałka Województwa Śląskiego z dnia 12.07.2011 r. w sprawie rejestru przedsiębiorców produkujących tablice rejestracyjne.


 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713