Czas wygenerowania treści 2018-01-21 06:07:00


Strona główna / SPRAWY W URZĘDZIE / Kontrole / Kontrole wewnętrzne
Podmiot kontrolujący: Wydział Kontroli (KA)
Podmiot kontrolowany: Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Bielsku - Białej, Bielsko-Biała
Zakres czasowy i tematyczny kontroli:
Gospodarka finansowa za lata 2014-2017
Termin rozpoczęcia kontroli: 26-9-2017
Podmiot kontrolujący: Wydział Gospodarki, Turystyki i Sportu (GP)
Podmiot kontrolowany: PTTK Oddział Ziemi Gliwickiej, Gliwice, Rynek 11
Zakres czasowy i tematyczny kontroli:
Kontrola planowa w zakresie zgodności wykonywanej działalności z uzyskanym wpisem do rejestru organizatorów szkoleń.
Termin rozpoczęcia kontroli: 26-9-2017
Podmiot kontrolujący: Wydział Kontroli (KA)
Podmiot kontrolowany: Muzeum Śląskie, Katowice
Zakres czasowy i tematyczny kontroli:
Gospodarka finansowa za lata 2015-2017
Termin rozpoczęcia kontroli: 4-9-2017
Podmiot kontrolujący: Wydział Gospodarki, Turystyki i Sportu (GP)
Podmiot kontrolowany: RAJZA Jakub Przegendza, Bytom. Organizator turystyki/pośrednik turystyczny.
Zakres czasowy i tematyczny kontroli:
Kontrola doraźna. Badanie zgodności działalności organizatora turystyki, pośrednika turystycznego, agenta turystycznego z obowiązującymi przepisami ustawy o usługach turystycznych.
Termin rozpoczęcia kontroli: 31-7-2017
Podmiot kontrolujący: Wydział Kontroli (KA)
Podmiot kontrolowany: Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli "WOM" w Bielsku - Białej, Bielsko-Biała
Zakres czasowy i tematyczny kontroli:
Gospodarka finansowa za lata 2014 - 2017
Termin rozpoczęcia kontroli: 28-7-2017
Podmiot kontrolujący: Wydział Gospodarki, Turystyki i Sportu (GP)
Podmiot kontrolowany: Schronisko PTTK NA SZYNDZIELNI, Bielsko-Biała
Zakres czasowy i tematyczny kontroli:
Kontrola planowa w zakresie przestrzegania zasad używania nazw rodzajowych, oznaczenia kategorii, wyposażenia obiektu oraz świadczonych usług
Termin rozpoczęcia kontroli: 27-7-2017
Podmiot kontrolujący: Wydział Gospodarki, Turystyki i Sportu (GP)
Podmiot kontrolowany: Schronisko Młodzieżowe Pawełek, kat. I, Pawełki
Zakres czasowy i tematyczny kontroli:
Kontrola planowa w zakresie przestrzegania zasad używania nazw rodzajowych, oznaczenia kategorii, wyposażenia obiektu oraz świadczonych usług
Termin rozpoczęcia kontroli: 25-7-2017
Wyniki zakończonej kontroli
Podmiot kontrolujący: Wydział Gospodarki, Turystyki i Sportu (GP)
Podmiot kontrolowany: P.H.U. TANGO TOUR Jaśmina Paprzycka-Altin, Katowice. Organizator turystyki/pośrednik turystyczny.
Zakres czasowy i tematyczny kontroli:
Kontrola doraźna. Badanie zgodności działalności organizatora turystyki, pośrednika turystycznego, agenta turystycznego z obowiązującymi przepisami ustawy o usługach turystycznych.
Termin rozpoczęcia kontroli: 24-7-2017
Podmiot kontrolujący: Wydział Gospodarki, Turystyki i Sportu (GP)
Podmiot kontrolowany: Hotel ŻAGIEL, kat. *** (trzy gwiazdki), Niewiesze
Zakres czasowy i tematyczny kontroli:
Kontrola sprawdzająca w zakresie przestrzegania zasad używania nazw rodzajowych, oznaczenia kategorii, wyposażenia obiektu oraz świadczonych usług
Termin rozpoczęcia kontroli: 21-7-2017
Wyniki zakończonej kontroli
Podmiot kontrolujący: Wydział Gospodarki, Turystyki i Sportu (GP)
Podmiot kontrolowany: Firma Usługowa FORMA PAWEŁ, Siemianowice Śląskie. Organizator turystyki/pośrednik turystyczny.
Zakres czasowy i tematyczny kontroli:
Kontrola doraźna. Badanie zgodności działalności organizatora turystyki, pośrednika turystycznego, agenta turystycznego z obowiązującymi przepisami ustawy o usługach turystycznych.
Termin rozpoczęcia kontroli: 18-7-2017

Wszystkie lata:
  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009  2008  2007  2006  2005  2004

Zobacz także: Informacje o kontrolach


 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713