Czas wygenerowania treści 2018-04-26 21:27:58

Ustanawianie lub znoszenie obrębów hodowlanych dla ryb.
Zezwolenie na wykonywanie zarobkowych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym

Informacja niniejsza jest kierowana do przedsiębiorców ubiegających się o uzyskanie, zmianę, wygaszenie zezwolenia na wykonywanie regularnych i regularnych specjalnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym, o zasięgu tych przewozów wykraczającym poza obszar co najmniej jednego powiatu oraz poza obszar co najmniej jednego województwa. UWAGA!! Działalność w zakresie krajowego regularnego przewozu osób może być podejmowana i wykonywana na podstawie przepisów dotychczasowych, jednak nie dłużej niż do dnia 31 grudnia 2018 r., w krajowym transporcie drogowym. Zezwolenia na podejmowanie i wykonywanie działalności w zakresie krajowego regularnego przewozu osób w transporcie drogowym mogą być wydawane na okres nie dłuższy niż do dnia 31 grudnia 2018 r.
1. Ogłoszenie o naborze
Baterie i akumulatory
BDO - Rejestr podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami
Egzamin stwierdzający kwalifikacje w zakresie gospodarowania odpadami
Informacja o opakowaniach i odpadach opakowaniowych oraz o opłacie produktowej
Informacja o wyrobach zawierających azbest, miejscu ich wykorzystania lub o zakończeniu ich używania
Opłata za wprowadzanie substancji zubożających warstwę ozonową
Opłaty za korzystanie ze środowiska


 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713