Czas wygenerowania treści 2018-05-20 23:35:00

Przedmiotem zamówienia jest: usługa obejmująca przeprowadzenie szkolenia z zakresu amortyzacji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych w projektach współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego dla maksimum 30 osób, a minimum 27 – pracowników Wydziału Europejskiego Funduszu Społecznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego

art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą Pzp
Organizacja i przeprowadzenie szkolenia zamkniętego dla maksimum 28, a minimum 25 pracowników Wydziału Europejskiego Funduszu Społecznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego w Katowicach mające na celu przygotowanie urzędników do umiejętnego korzystania z wiedzy w zakresie prawno – organizacyjnych aspektów funkcjonowania pomocy społecznej, aktywnej integracji, pieczy zastępczej oraz usług społecznych.

Zapytanie ofertowe na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą Pzp.
Organizacja dwudniowego szkolenia zamkniętego dla maks. 15 osób (min. 12 osób) w zakresie pomocy publicznej i pomocy de minimis w projektach współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach RPO WSL 2014-2020.

Zapytanie ofertowe na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.)
Zakup literatury fachowej dla pracowników Wydziału Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego w Katowicach

Na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.)
Usługa, obejmująca przeprowadzenie szkolenia wewnętrznego dla maksymalnie 30 pracowników Wydziału Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego w Katowicach, z zakresu nowelizacji ustawy Prawo zamówień publicznych w 2016 r.

Na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 1020).
Usługa, obejmująca przeprowadzenie szkolenia wewnętrznego dla maksymalnie 40 pracowników (nie mniej niż 35) Wydziału Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego w Katowicach, z zakresu kwalifikowalności podatku VAT w perspektywie finansowej 2014 – 2020 w świetle aktualnego orzecznictwa i zmian w przepisach.

Na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 1020).
Usługa obejmująca analizę w zakresie kosztów realizacji Regionalnego Programu Zdrowotnego w kierunku poprawy opieki nad matką i dzieckiem

Na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.)
Organizacja dwudniowego szkolenia wyjazdowego dla maks. 140 osób (min. 98 osób) pracowników Wydziału Europejskiego Funduszu Społecznego, z zakresu wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego 2014-2020 (RPO WSL 2014-2020), przy uwzględnieniu elementów procesu komunikacji wewnętrznej i zewnętrznej.

art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.)
usługa obejmująca przeprowadzenie 3-dniowego akredytowanego szkolenia PRINCE 2® Foundation dla maksimum 7 pracowników Wydziału Europejskiego Funduszu Społecznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego w Katowicach

art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r., poz. 2164.)
Profesjonalna usługa fotograficzna na potrzeby działań informacyjno-promocyjnych dotyczących RPO WSL na lata 2014-2020


 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713