Czas wygenerowania treści 2018-05-20 23:36:14

Połączenie dwóch istniejących fanpagy na portalu społecznościowym wraz z opracowaniem koncepcji oraz strategii komunikacji za pośrednictwem medium społecznościowego
Ogłoszenie o zamówieniu na organizację dwudniowego szkolenia wyjazdowego outdoorowego dla maks. 160 osób (min. 100 osób) w zakresie nabycia i rozwoju umiejętności skutecznego prezentowania informacji, negocjacji oraz komunikacji i współpracy w zespole.
Usługa obejmująca przeprowadzenie szkolenia dla maksymalnie 140 osób – pracowników Wydziału Europejskiego Funduszu Społecznego z zakresu wdrażania RPO WSL 2014-2020 przy uwzględnieniu elementów procesu komunikacji wewnętrznej i zewnętrznej, w terminie 17 – 18 czerwca 2016 r.

art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r., poz. 2164)
Usługa ekspercka, polegająca na opracowaniu metodologii badania oraz przygotowaniu opinii eksperckiej - zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia zawartym w pkt I "Rozeznania rynku"

art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r., poz. 2164)
Usługa ekspozycji reklamy zewnętrznej na nośnikach typu citylight wraz z montażem, demontażem oraz utylizacją plakatów eksponowanych na tych nośnikach, na potrzeby promocji Sieci Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich (PIFE) w woj. śląskim w ilości 8 szt., usytuowanych w Katowicach

art. 4 pkt 8 w związku z art. 6a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r. poz. 2164)
Obsługa techniczna witryn internetowych i Biuletynu Informacji Publicznej oraz tworzenie nowych serwisów internetowych w roku 2016 dla Wydziału Rozwoju Regionalnego UMWŚ
Wykonanie usługi tłumaczenia pisemnego nieprzysięgłego w trybie ekspresowym z języka polskiego na język angielski dwóch dokumentów, zgodnie z zakresami

art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r., poz. 2164)
Usługa obejmująca organizację oraz przeprowadzenie szkolenia dla maksymalnie 10 pracowników Wydziału FS, z zakresu zasad rozliczania projektów współfinansowanych ze środków UE, w ramach Polityki Spójności
Zakup literatury fachowej - „Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz”

art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r., poz. 2164)


 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713