Czas wygenerowania treści 2017-09-25 00:50:04

Rozeznanie dotyczące sukcesywnej dostawy prasy dla potrzeb Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego.
Zapytanie ofertowe - świadczenie usługi bezprzewodowego dostępu do Internetu w technologii LTE wraz z dostawą kart SIM LTE (USIM) w okresie od dnia zawarcia umowy (lecz nie wcześniej niż od 1 stycznia 2016 r.) do 30 czerwca 2017 r.

art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.)
Zapytanie ofertowe - szkolenie dla pracowników Wydziału Rozwoju Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego w Katowicach mające na celu przygotowanie urzędników do umiejętnego korzystania z wiedzy w zakresie programowania działań, zarządzania projektowaniem i wdrażaniem przedsięwzięć publicznych.

art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.)
Zapytanie ofertowe - szkolenie z zakresu obsługi programu Quantum GIS 2.8 poziom podstawowy

art. 4 pkt. 3 lit. i. ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.)
Zapytanie ofertowe - szkolenie z zakresu MS Excel poziom zaawansowany

art. 4 pkt. 3 lit. i. ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.)
Zapytanie ofertowe - szkolenie dla pracowników Wydziału Rozwoju Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego w Katowicach z zakresu zasad pomocy technicznej w perspektywie 2014-2020.

art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.)
Zapytanie ofertowe - szkolenie dla pracowników Wydziału Rozwoju Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego w Katowicach z zakresu przeprowadzania oceny pracownika

art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.) W opisie przedmiotu zamówienia w pkt. VII. 1. wprowadzono zmianę
Zapytanie ofertowe - szkolenie wyjazdowe dla pracowników Wydziału Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego z zakresu Zamykania projektów współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach perspektywy finansowej 2007-2013
Zapytanie ofertowe- przeprowadzenie szkolenia dla maksymalnie 25 osób – pracowników Wydziału Europejskiego Funduszu Społecznego, z zakresu usług społecznych oraz aktywnej integracji w kontekście perspektywy finansowej na lata 2014-2020.

art. 4 pkt. 8 ustawy „Prawo Zamówień Publicznych” (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.)
Zapytanie ofertowe dot. usługi eksperckiej - w zakresie włączenia społecznego - polegającej na moderowaniu konferencji. „Zostań przedsiębiorcą społecznym! Skorzystaj ze środków RPO WSL 2014-2020”, która odbędzie 20 listopada br. w Katowicach

art. 4 pkt. 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. (tj.: Dz. U. z 2013r. poz. 907 późń.zm.)


 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713