Czas wygenerowania treści 2018-04-21 01:54:23

Strona główna / OGŁOSZENIA I AKTUALNOŚCI / Tablica ogłoszeń
Wydział Ochrony Środowiska (OS)

Obwieszczenie zawiadamiające strony o wydaniu przez Marszałka Województwa Śląskiego decyzji Nr 805/OS/2017 z 14 marca 2017 r. (sprawa OS-WS.7322.9.2017, pismo Nr OS-WS.KW-139/17), udzielającej pozwolenia wodnoprawnego dla zadania pn.: „Gazociąg wysokiego ciśnienia DN1000 MOP 8,4 MPa od tłoczni Pogórska Wola do węzła Tworzeń w ramach budowy gazociągu Hermanowice – Strachocina – Pogórska Wola – Tworzeń – Tworóg – Odolanów wraz z infrastrukturą niezbędną do jego obsługi na terenie województw podkarpackiego, świętokrzyskiego, małopolskiego, śląskiego, opolskiego i wielkopolskiego”.
Wydział Ochrony Środowiska (OS)

Informacja o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego Electropoli Poland Sp. z o. o. przy ul. Grażyńskiego 141 w Bielsku- Białej na wprowadzanie ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego do urządzeń kanalizacyjnych AQUA S. A z siedzibą w Bielsku Białej, przy ul. 1 Maja 23.
Wydział Ochrony Środowiska (OS)

Informacja o wszczęciu postępowania o wydanie Sosnowieckim Wodociągom S. A. z siedzibą w Sosnowcu, przy ul. Ostrogórskiej 43 pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie ścieków oczyszczonych z oczyszczalni ścieków Radocha II w Sosnowcu istniejącym wylotem W-2 do rzeki Przemszy w km 27+100.
Wydział Ochrony Środowiska (OS)

Obwieszczenie zawiadamiające strony o wydaniu przez Marszałka Województwa Śląskiego decyzji Nr 1893/OS/2017 z 6 czerwca 2017 r. (sprawa OS-WS.7322.56.2017, pismo Nr OS-WS.KW-320/17), udzielającej pozwolenia wodnoprawnego dla zadania pn.: „Gazociąg Skoczów-Komorowice-Oświęcim – wykonanie prac planistycznych”.
Wydział Ochrony Środowiska (OS)

Obwieszczenie zawiadamiające strony o wydaniu przez Marszałka Województwa Śląskiego decyzji Nr 2492/OS/2017 z 25 lipca 2017 r. (sprawa OS-WS.7322.78.2017, pismo Nr OS-WS.KW-448/17), udzielającej pozwolenia wodnoprawnego w ramach projektu „Gazociąg wysokiego ciśnienia DN1000 MOP 8,4 MPa od węzła Tworóg do węzła Tworzeń, w ramach budowy gazociągu Hermanowice – Strachocina – Pogórska Wola – Tworzeń – Tworóg – Odolanów wraz z infrastrukturą niezbędną do jego obsługi na terenie województw podkarpackiego, świętokrzyskiego, małopolskiego, śląskiego, opolskiego i wielkopolskiego”.
Wydział Ochrony Środowiska (OS)

Informacja o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na wniosek SARPI Dabrowa Górnicza Sp. z o.o. na wprowadzanie do urządzeń kanalizacyjnych JSW KOKS S.A. w Zabrzu przy ul. Pawliczka 1 Oddział Przyjaźń w Dąbrowie Górniczej przy ul. Koksowniczej 1 ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego, pochodzących z Zakładu SARPI Dąbrowa Górnicza Sp. z o.o. w Dąbrowie Górniczej.
Wydział Ochrony Środowiska (OS)

Obwieszczenie zawiadamiające strony o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego w ramach przedsięwzięcia pn. „Gazociąg Kędzierzyn-Koźle – Granica RP (Polska – Czechy) wraz z tłocznią i stacją pomiarową. Gazociąg wraz z infrastrukturą techniczną niezbędną do jego obsługi.” (sprawa OS-WS.7322.98.2017).
Wydział Ochrony Środowiska (OS)

Obwieszczenie zawiadamiające strony o wydaniu przez Marszałka Województwa Śląskiego decyzji Nr 2350/OS/2017 z 11 lipca 2017 r. (sprawa OS-WS.7322.67.2017, pismo Nr OS-WS.KW-400/17), udzielającej pozwolenia wodnoprawnego w ramach projektu „Gazociąg wysokiego ciśnienia DN1000 MOP 8,4 MPa od węzła Tworóg do węzła Tworzeń, w ramach budowy gazociągu Hermanowice – Strachocina – Pogórska Wola – Tworzeń – Tworóg – Odolanów wraz z infrastrukturą niezbędną do jego obsługi na terenie województw podkarpackiego, świętokrzyskiego, małopolskiego, śląskiego, opolskiego i wielkopolskiego”.
Wydział Ochrony Środowiska (OS)

Obwieszczenie zawiadamiające strony o wydaniu przez Marszałka Województwa Śląskiego decyzji Nr 2381/OS/2017 z 10 lipca 2017 r. znak: OS-WS.7322.70.2017), udzielającej pozwolenia wodnoprawnego w ramach inwestycji „Gazociąg Kędzierzyn - Koźle – Granica RP (Polska – Czechy) wraz z tłocznią i stacją pomiarową, (gazociąg wraz z infrastrukturą niezbędną do jego obsługi)”.
Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego (FS)

Rozstrzygnięcie III naboru w konkursie dotacji w ramach projektu pn. „Śląskie programy rewitalizacji - wsparcie dla gmin”


Uprzejmie informujemy, że 20 czerwca 2017 roku uchwałą nr 1238/199/V/2017 Zarząd Województwa Śląskiego rozstrzygnął III nabór w konkursie dotacji na działania wspierające gminy województwa śląskiego w procesie opracowywania lub aktualizowania programów rewitalizacji w ramach projektu pn. „Śląskie programy rewitalizacji - wsparcie dla gmin”, finansowanego w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020, Osi Priorytetowej 3 Potencjał beneficjentów funduszy europejskich, Działania 3.1 Skuteczni beneficjenci.


Poniżej zamieszczamy listę rankingową wniosków złożonych w III naborze konkursu. 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713