Czas wygenerowania treści 2018-01-19 16:28:59

Zapytanie ofertowe - szkolenie z zakresu MS Excel poziom zaawansowany

art. 4 pkt. 3 lit. i. ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.)
Zapytanie ofertowe - szkolenie dla pracowników Wydziału Rozwoju Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego w Katowicach z zakresu zasad pomocy technicznej w perspektywie 2014-2020.

art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.)
Zapytanie ofertowe - szkolenie dla pracowników Wydziału Rozwoju Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego w Katowicach z zakresu przeprowadzania oceny pracownika

art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.) W opisie przedmiotu zamówienia w pkt. VII. 1. wprowadzono zmianę
Zapytanie ofertowe - szkolenie wyjazdowe dla pracowników Wydziału Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego z zakresu Zamykania projektów współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach perspektywy finansowej 2007-2013
Zapytanie ofertowe- przeprowadzenie szkolenia dla maksymalnie 25 osób – pracowników Wydziału Europejskiego Funduszu Społecznego, z zakresu usług społecznych oraz aktywnej integracji w kontekście perspektywy finansowej na lata 2014-2020.

art. 4 pkt. 8 ustawy „Prawo Zamówień Publicznych” (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.)
Zapytanie ofertowe dot. usługi eksperckiej - w zakresie włączenia społecznego - polegającej na moderowaniu konferencji. „Zostań przedsiębiorcą społecznym! Skorzystaj ze środków RPO WSL 2014-2020”, która odbędzie 20 listopada br. w Katowicach

art. 4 pkt. 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. (tj.: Dz. U. z 2013r. poz. 907 późń.zm.)
Zapytanie ofertowe - usługa ekspercka polegająca na opracowaniu założeń do metodologii badania pt.: „Program rozwoju usług społecznych i zdrowotnych w regionie – stworzenie mapy zapotrzebowania na podstawowe usługi społeczne i zdrowotne w województwie śląskim”, wypracowanych w toku świadczenia usług doradczych w zakresie odpowiadającym tematyce badania, którego wykonanie Instytucja Zarządzająca planuje we własnym zakresie.

art. 4 pkt. 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. (tj.: Dz. U. z 2013r. poz. 907 późń.zm.)
Zapytanie ofertowe- usługa ekspercka polegająca na merytorycznym udziale w 90 minutowym panelu dyskusyjnym podczas konferencji promującej ekonomię społeczną w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa śląskiego na lata 2014-20120, która odbędzie 20 listopada br. w Katowicach.

art. 4 pkt. 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. (tj.: Dz. U. z 2013r. poz. 907 późń.zm.)
Zapytanie ofertowe - szkolenie wyjazdowe dla pracowników Wydziału Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego z zakresu Zamykania projektów współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach perspektywy finansowej 2007-2013
Zapytanie ofertowe - szkolenie wyjazdowe dla pracowników Wydziału Rozwoju Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego w Katowicach z zakresu programu MS PowerPoint (rozszerzona wersja) i Prezi (wprowadzenie, podstawy) oraz wybranych zagadnień w zakresie MS Excel.

art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.)


 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713