152;dla-niepelnosprawnych;Informacja dla osób niepełnosprawnych;;Dla niepełnosprawnych;;;Aktualizacja;;/dla-niepelnosprawnych.html;/dla-niepelnosprawnych.html;Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego;2017-12-08 09:57:11;2018-03-16 15:04:04;2018-03-16 14:17:18;;Zwykła;; ;bf6d5eba-d119-11e7-80a9-005056b46601;ContentWYSIWYG;Treść;Treść strony;

Kontakt

 

 

Pomoc osobom niepełnosprawnym

Więcej informacji odnośnie działań na rzecz osób niepełnosprawnych można uzyskać
na stronie internetowej niepelnosprawni.slaskie.pl

 

Komunikacja w języku migowym

W Urzędzie Marszałkowskim Województwa Śląskiego istnieje możliwość obsługi klientów posługujących się językiem migowym przez wykwalifikowanego i znającego problemy środowiska osób niesłyszących, tłumacza języka migowego – pracownika Referatu ds. osób niepełnosprawnych Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej.

Zgłoszenia można dokonać w jednej z następujących form:

Usługa jest bezpłatna dla osoby niesłyszącej w rozumieniu ustawy o rehabilitacji zawodowej
i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

; ; ;bf6dbc25-d119-11e7-80a9-005056b46601;Gallery;Galeria;Galeria; ;bf6e1f6b-d119-11e7-80a9-005056b46601;Attachment;Załączniki;Załączniki do strony; ;eba03b25-d9a7-11e7-b355-005056b70dba;PageTitle;;Tytuł strony;Dla niepełnosprawnych; ; ;eba07701-d9a7-11e7-b355-005056b70dba;PageDescription;;Zajawka strony;; ; ;1b1a7940-ff78-11e7-b81e-005056b7801d;SectionDescription;;Zajawka sekcji;; ;