{"id":152,"name":"dla-niepelnosprawnych","title":"Informacja dla os\u00f3b niepe\u0142nosprawnych","desc":"","header":"Dla niepe\u0142nosprawnych","lead":"","keywords":"","changes":"Aktualizacja","menu":"","path":"\/dla-niepelnosprawnych.html","url":"\/dla-niepelnosprawnych.html","infoOwner":"Urz\u0105d Marsza\u0142kowski Wojew\u00f3dztwa \u015al\u0105skiego","dateFirstPublicate":"2017-12-08 09:57:11","dateLastVersionPublicate":"2018-03-16 15:04:04","dateAvailableFrom":"2018-03-16 14:17:18","dateAvailableTo":"","type":"Zwyk\u0142a","pageParams":[],"components":[{"id":"bf6d5eba-d119-11e7-80a9-005056b46601","type":"ContentWYSIWYG","name":"Tre\u015b\u0107","description":"Tre\u015b\u0107 strony","content":{"content":"\u003Cp\u003E\u003Cstrong\u003EKontakt\u003C\/strong\u003E\u003C\/p\u003E\n\u003Cul\u003E\n\u003Cli\u003E\u003Cstrong\u003E\u003C\/strong\u003EWydzia\u0142 Zdrowia i Polityki Spo\u0142ecznej (ZD) \u003Cbr \/\u003E Referat ds. os\u00f3b niepe\u0142nosprawnych\u003Cbr \/\u003E Ligonia 46 \/siedziba - ul. Reymonta 24 Katowice\u003Cbr \/\u003E tel: +48 (32) 77 40 953, 954 +48 (32) 77 40 906 \u003Cbr \/\u003E godz.: 7:30 - 15:30\u003Cbr \/\u003E email: \u003Ca href=\u0022mailto:wydz.zdrowia@slaskie.pl\u0022\u003E\u003Cstrong\u003E\u003C\/strong\u003E\u003C\/a\u003E\u003Cstrong\u003E\u003Ca\u003Ewydz.zdrowia@slaskie.pl\u003C\/a\u003E\u003C\/strong\u003E\u003C\/li\u003E\n\u003C\/ul\u003E\n\u003Cp\u003E\u00a0\u003C\/p\u003E\n\u003Cul\u003E\n\u003Cli\u003EPe\u0142nomocnik ds. os\u00f3b niepe\u0142nosprawnych Jan Zieli\u0144ski\u003Cbr \/\u003Esiedziba: Katowice, ul. D\u0105browskiego 23, nr pokoju: A038\u003Cbr \/\u003Eadres korespondencyjny: ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice\u003Cbr \/\u003Etel: +48 (32) 77 40 638\u003Cbr \/\u003Eemail: \u003Ca href=\u0022mailto:niepelnosprawni@slaskie.pl\u0022\u003E\u003Cstrong\u003Eniepelnosprawni@slaskie.pl\u003C\/strong\u003E\u003C\/a\u003E\u003C\/li\u003E\n\u003C\/ul\u003E\n\u003Cp\u003E\u00a0\u003C\/p\u003E\n\u003Cp\u003E\u003Cstrong\u003EPomoc osobom niepe\u0142nosprawnym\u003C\/strong\u003E\u003C\/p\u003E\n\u003Cul\u003E\n\u003Cli\u003EWojew\u00f3dzka Spo\u0142eczna Rada ds. Os\u00f3b Niepe\u0142nosprawnych\u003C\/li\u003E\n\u003Cli\u003EWojew\u00f3dzki Program Wyr\u00f3wnywania Szans Os\u00f3b Niepe\u0142nosprawnych \u003Cbr \/\u003E oraz Przeciwdzia\u0142ania ich Wykluczeniu Spo\u0142ecznemu na lata: 2017 \u2013 2022\u003C\/li\u003E\n\u003Cli\u003EDofinansowanie koszt\u00f3w tworzenia i dzia\u0142ania Zak\u0142ad\u00f3w Aktywno\u015bci Zawodowej\u003C\/li\u003E\n\u003Cli\u003EDofinansowanie do rob\u00f3t budowlanych w obiektach s\u0142u\u017c\u0105cych rehabilitacji os\u00f3b niepe\u0142nosprawnych\u003C\/li\u003E\n\u003Cli\u003EWydarzenia i imprezy na rzecz os\u00f3b niepe\u0142nosprawnych\u003C\/li\u003E\n\u003C\/ul\u003E\n\u003Cp\u003EWi\u0119cej informacji odno\u015bnie dzia\u0142a\u0144 na rzecz os\u00f3b niepe\u0142nosprawnych mo\u017cna uzyska\u0107 \u003Cbr \/\u003E na stronie internetowej \u003Cstrong\u003E\u003Cu\u003Eniepelnosprawni.slaskie.pl\u003C\/u\u003E\u003C\/strong\u003E\u003C\/p\u003E\n\u003Cp\u003E\u003Cstrong\u003E\u003Cem\u003E\u003C\/em\u003E\u003C\/strong\u003E\u003C\/p\u003E\n\u003Cp\u003E\u0026nbsp;\u003C\/p\u003E\n\u003Cp\u003E\u003Cstrong\u003E\u003Cem\u003E\u003C\/em\u003EKomunikacja w j\u0119zyku migowym\u003C\/strong\u003E\u003C\/p\u003E\n\u003Cp\u003EW Urz\u0119dzie Marsza\u0142kowskim Wojew\u00f3dztwa \u015al\u0105skiego istnieje mo\u017cliwo\u015b\u0107 obs\u0142ugi klient\u00f3w pos\u0142uguj\u0105cych si\u0119 j\u0119zykiem migowym przez wykwalifikowanego i znaj\u0105cego problemy \u015brodowiska os\u00f3b nies\u0142ysz\u0105cych, t\u0142umacza j\u0119zyka migowego \u2013 pracownika Referatu ds. os\u00f3b niepe\u0142nosprawnych Wydzia\u0142u Zdrowia i Polityki Spo\u0142ecznej.\u003C\/p\u003E\n\u003Cp\u003EZg\u0142oszenia mo\u017cna dokona\u0107 w jednej z nast\u0119puj\u0105cych form:\u003C\/p\u003E\n\u003Cul\u003E\n\u003Cli\u003Eemail: \u003Ca href=\u0022mailto:adlesniak@slaskie.pl\u0022\u003E\u003Cstrong\u003Eadlesniak@slaskie.pl\u003C\/strong\u003E\u003C\/a\u003E\u003C\/li\u003E\n\u003Cli\u003ESMS na numer telefonu kom\u00f3rkowego: 669\u00a0983\u00a0259\u003C\/li\u003E\n\u003Cli\u003Eosobi\u015bcie: Referat ds. os\u00f3b niepe\u0142nosprawnych Wydzia\u0142u Zdrowia i Polityki Spo\u0142ecznej,\u003Cbr \/\u003EReymonta 24 Katowice, nr pokoju: 408 a\u003C\/li\u003E\n\u003C\/ul\u003E\n\u003Cp\u003EUs\u0142uga jest \u003Cstrong\u003E\u003Cu\u003Ebezp\u0142atna\u003C\/u\u003E\u003C\/strong\u003E dla osoby nies\u0142ysz\u0105cej w rozumieniu ustawy o rehabilitacji zawodowej \u003Cbr \/\u003E i spo\u0142ecznej oraz zatrudnianiu os\u00f3b niepe\u0142nosprawnych.\u003C\/p\u003E"}},{"id":"bf6dbc25-d119-11e7-80a9-005056b46601","type":"Gallery","name":"Galeria","description":"Galeria"},{"id":"bf6e1f6b-d119-11e7-80a9-005056b46601","type":"Attachment","name":"Za\u0142\u0105czniki","description":"Za\u0142\u0105czniki do strony"},{"id":"eba03b25-d9a7-11e7-b355-005056b70dba","type":"PageTitle","name":"","description":"Tytu\u0142 strony","content":{"title":"Dla niepe\u0142nosprawnych"}},{"id":"eba07701-d9a7-11e7-b355-005056b70dba","type":"PageDescription","name":"","description":"Zajawka strony","content":{"desc":""}},{"id":"1b1a7940-ff78-11e7-b81e-005056b7801d","type":"SectionDescription","name":"","description":"Zajawka sekcji","content":""}]}