{"id":53008,"name":"deklaracja-dostepnosci-strony-internetowej-planzagospodarowaniaslaskiepl","title":"Deklaracja dost\u0119pno\u015bci strony internetowej planzagospodarowania.slaskie.pl","desc":"","header":"Deklaracja dost\u0119pno\u015bci strony internetowej planzagospodarowania.slaskie.pl","lead":"","keywords":"","changes":"Edycja tre\u015bci","menu":"","path":"\/dostepnosc\/deklaracja-dostepnosci-stron-internetowych-umws-1\/deklaracja-dostepnosci-strony-internetowej-planzagospodarowaniaslaskiepl.html","url":"\/dostepnosc\/deklaracja-dostepnosci-stron-internetowych-umws-1\/deklaracja-dostepnosci-strony-internetowej-planzagospodarowaniaslaskiepl.html","infoOwner":"Urz\u0105d Marsza\u0142kowski Wojew\u00f3dztwa \u015al\u0105skiego","dateFirstPublicate":"2024-03-29 09:43:21","dateLastVersionPublicate":"2024-04-22 10:17:34","dateAvailableFrom":"2024-03-22 11:09:36","dateAvailableTo":"","type":"Zwyk\u0142a","pageParams":[],"components":[{"id":"07bb113e-be49-4bcb-92f8-cc266b7d55c5","type":"ContentWYSIWYG","name":"Tre\u015b\u0107","description":"Tre\u015b\u0107 strony","content":{"content":"\u003Cdiv class=\u0022content\u0022\u003E\n\u003Cp id=\u0022a11y-wstep\u0022\u003E\u003Cspan id=\u0022a11y-podmiot\u0022\u003E \u003Cstrong\u003E Urz\u0105d Marsza\u0142kowski Wojew\u00f3dztwa \u015al\u0105skiego \u003C\/strong\u003E \u003C\/span\u003E zobowi\u0105zuje si\u0119 zapewni\u0107 dost\u0119pno\u015b\u0107 swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dost\u0119pno\u015bci cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiot\u00f3w publicznych. O\u015bwiadczenie w sprawie dost\u0119pno\u015bci ma zastosowanie do strony internetowej \u003Cspan\u003E \u003C\/span\u003E \u003Ca href=\u0022https:\/\/planzagospodarowania.slaskie.pl\/\u0022 id=\u0022a11y-url\u0022\u003E\u003Cstrong\u003EPlanu Zagospodarowania Przestrzennego Wojew\u00f3dztwa \u015al\u0105skiego\u003C\/strong\u003E\u003C\/a\u003E.\u003C\/p\u003E\n\u003Cp\u003EData publikacji strony internetowej: \u003Cspan id=\u0022a11y-data-publikacja\u0022\u003E2016-09-20\u003C\/span\u003E\u003C\/p\u003E\n\u003Cp\u003EData ostatniej istotnej aktualizacji: \u003Cspan id=\u0022a11y-data-aktualizacja\u0022\u003E2021-12-28\u003C\/span\u003E\u003C\/p\u003E\n\u003Ch2\u003E\u003Cstrong\u003EStatus pod wzgl\u0119dem zgodno\u015bci z ustaw\u0105\u003C\/strong\u003E\u003C\/h2\u003E\n\u003Cp id=\u0022a11y-status\u0022\u003EStrona internetowa jest \u003Cstrong\u003Ezgodna\u003C\/strong\u003E z ustaw\u0105 z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dost\u0119pno\u015bci cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiot\u00f3w publicznych.\u003C\/p\u003E\n\u003Ch2\u003E\u003Cstrong\u003E Przygotowanie deklaracji w sprawie dost\u0119pno\u015bci \u003C\/strong\u003E\u003C\/h2\u003E\n\u003Cp\u003EO\u015bwiadczenie sporz\u0105dzono dnia: \u003Cspan id=\u0022a11y-data-sporzadzenie\u0022\u003E2020-09-22\u003C\/span\u003E\u003C\/p\u003E\n\u003Cp\u003EDeklaracja zosta\u0142a ostatnio poddana przegl\u0105dowi dnia: 2024-03-29\u003C\/p\u003E\n\u003Cp\u003EDeklaracj\u0119 sporz\u0105dzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.\u003C\/p\u003E\n\u003Ch2\u003E\u003Cstrong\u003E Skr\u00f3ty klawiaturowe \u003C\/strong\u003E\u003C\/h2\u003E\n\u003Cp\u003ENa stronie internetowej mo\u017cna korzysta\u0107 ze standardowych skr\u00f3t\u00f3w klawiaturowych.\u003C\/p\u003E\n\u003Ch2 id=\u0022a11y-kontakt\u0022\u003E\u003Cstrong\u003EInformacje zwrotne i dane kontaktowe\u003C\/strong\u003E\u003C\/h2\u003E\n\u003Cp\u003EW przypadku problem\u00f3w z dost\u0119pno\u015bci\u0105 strony internetowej prosimy o kontakt. Osob\u0105 do kontaktu jest Pan \u003Cspan id=\u0022a11y-osoba\u0022\u003ETomasz \u017bak\u003C\/span\u003E, \u003Cspan\u003E \u003C\/span\u003E adres poczty elektronicznej: \u003Cspan id=\u0022a11y-email\u0022\u003E\u003Ca href=\u0022mailto:tomasz.zak@slaskie.pl\u0022 title=\u0022adres e-mail do osoby odpowiedzialnej za dost\u0119pno\u015b\u0107 serwisu\u0022\u003Etomasz.zak@slaskie.pl. \u003C\/a\u003E\u003C\/span\u003E Kontaktowa\u0107 mo\u017cna si\u0119 tak\u017ce dzwoni\u0105c na numer telefonu\u003Cspan\u003E \u003C\/span\u003E \u003Cspan id=\u0022a11y-telefon\u0022\u003E+48 32 77 40 612\u003C\/span\u003E. T\u0105 sam\u0105 drog\u0105 mo\u017cna sk\u0142ada\u0107 wnioski o udost\u0119pnienie informacji niedost\u0119pnej oraz sk\u0142ada\u0107 skargi na brak zapewnienia dost\u0119pno\u015bci.\u003C\/p\u003E\n\u003Cp id=\u0022a11y-procedura\u0022\u003EKa\u017cdy mo\u017ce za\u017c\u0105da\u0107 zapewnienia dost\u0119pno\u015bci cyfrowej. Nie musisz by\u0107 osob\u0105 z niepe\u0142nosprawno\u015bci\u0105 ani opiekunem czy przedstawicielem ustawowym takiej osoby.\u003C\/p\u003E\nW tre\u015bci \u017c\u0105dania podaj:\n\u003Cul\u003E\n\u003Cli\u003Eswoje dane kontaktowe oraz okre\u015bl spos\u00f3b kontaktu: w zale\u017cno\u015bci od tego, jak chcesz, aby\u015bmy si\u0119 z tob\u0105 kontaktowali, podaj na przyk\u0142ad adres pocztowy, numer telefonu, adres poczty elektronicznej (e-mail) lub adres ePUAP;\u003C\/li\u003E\n\u003Cli\u003Estron\u0119 internetow\u0105, aplikacj\u0119 mobiln\u0105 lub ich elementy, kt\u00f3re maj\u0105 by\u0107 dost\u0119pne cyfrowo;\u003C\/li\u003E\n\u003Cli\u003Ejaki mogliby\u015bmy zapewni\u0107 alternatywny spos\u00f3b dost\u0119pu, je\u017celi dotyczy.\u003C\/li\u003E\n\u003C\/ul\u003E\n\u017b\u0105danie zapewnienia dost\u0119pno\u015bci cyfrowej mo\u017cesz:\n\u003Cul\u003E\n\u003Cli\u003Eprzes\u0142a\u0107 drog\u0105 elektroniczn\u0105 na adres e-mail wskazany w deklaracji dost\u0119pno\u015bci.\u003C\/li\u003E\n\u003Cli\u003Ewys\u0142a\u0107 przez ePUAP \u2013 Elektroniczn\u0105 Platform\u0119 Us\u0142ug Administracji Publicznej. Adres skrzynki podawczej w systemie ePUAP to: \/UMWSL\/skrytka.\u003C\/li\u003E\n\u003C\/ul\u003E\nJe\u015bli nie chcesz lub nie mo\u017cesz tego zrobi\u0107 przez Internet, mo\u017cesz to zrobi\u0107:\n\u003Cul\u003E\n\u003Cli\u003Etelefonicznie na numer wskazany w deklaracji dost\u0119pno\u015bci;\u003C\/li\u003E\n\u003Cli\u003Elistownie na adres: Urz\u0105d Marsza\u0142kowski Wojew\u00f3dztwa \u015al\u0105skiego, ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice;\u003C\/li\u003E\n\u003Cli\u003Eosobi\u015bcie w kancelarii og\u00f3lnej Urz\u0119du, na ul. Ligonia 46 w Katowicach w pokoju 164 (parter);\u003C\/li\u003E\n\u003C\/ul\u003E\nZapewnimy dost\u0119pno\u015b\u0107 najszybciej jak to mo\u017cliwe nie p\u00f3\u017aniej jednak ni\u017c w terminie 7 dni od dnia z\u0142o\u017cenia \u017c\u0105dania. Je\u017celi dotrzymanie tego terminu nie b\u0119dzie mo\u017cliwe, niezw\u0142ocznie powiadomimy Ci\u0119 o przyczynach op\u00f3\u017anienia i wska\u017cemy nowy termin zapewnienia dost\u0119pno\u015bci, nie d\u0142u\u017cszy ni\u017c 2 miesi\u0105ce od dnia wyst\u0105pienia z \u017c\u0105daniem. \u003Cbr \/\u003E Je\u017celi nie b\u0119dziemy w stanie zapewni\u0107 dost\u0119pno\u015bci cyfrowej zgodnie z \u017c\u0105daniem, zaproponujemy dost\u0119p do nich w alternatywny spos\u00f3b. \u003Cbr \/\u003E Mo\u017cemy odm\u00f3wi\u0107 zapewnienia dost\u0119pno\u015bci cyfrowej elementu strony internetowej lub aplikacji mobilnej, je\u017celi wi\u0105za\u0142oby si\u0119 to z ryzykiem naruszenia integralno\u015bci lub wiarygodno\u015bci przekazywanych informacji. \u003Cbr \/\u003E W przypadku odmowy zapewnienia dost\u0119pno\u015bci wskazanej w \u017c\u0105daniu lub w przypadku odmowy skorzystania z alternatywnego sposobu dost\u0119pu, masz prawo do z\u0142o\u017cenia do nas skargi w sprawie zapewnienia dost\u0119pno\u015bci cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub ich elementu. \u003Cbr \/\u003E Skarg\u0119 rozpatrzymy zgodnie z dzia\u0142em VIII ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks post\u0119powania administracyjnego. \u003Cbr \/\u003EPo wyczerpaniu wskazanej wy\u017cej procedury mo\u017cna tak\u017ce z\u0142o\u017cy\u0107 wniosek do \u003Ca href=\u0022https:\/\/www.rpo.gov.pl\/content\/jak-zglosic-sie-do-rzecznika-praw-obywatelskich\u0022 title=\u0022Rzecznik Praw Obywatelskich - otwarcie w nowym oknie\u0022 target=\u0022_blank\u0022 rel=\u0022noopener noreferrer\u0022\u003ERzecznika Praw Obywatelskich.\u003C\/a\u003E\n\u003Ch2 id=\u0022a11y-architektura\u0022\u003E\u003Cstrong\u003EDost\u0119pno\u015b\u0107 architektoniczna\u003C\/strong\u003E\u003C\/h2\u003E\n\u003Cp\u003EUrz\u0105d Marsza\u0142kowski Wojew\u00f3dztwa \u015al\u0105skiego mie\u015bci si\u0119 w nast\u0119puj\u0105cych lokalizacjach:\u003C\/p\u003E\n\u003Cul\u003E\n\u003Cli\u003E\u003Ca href=\u0022https:\/\/bip.slaskie.pl\/dostepnosc\/lokalizacje-umws-dostepnosc-architektoniczna\/ul-ligonia-46-katowice-siedziba-glowna.html\u0022 title=\u0022Szczeg\u00f3\u0142owa informacja o lokalizacji\u0022\u003EKatowice, ul. Ligonia 46 - \u003Cstrong\u003Esiedziba g\u0142\u00f3wna\u003C\/strong\u003E,\u003C\/a\u003E\u003C\/li\u003E\n\u003Cli\u003E\u003Ca href=\u0022https:\/\/bip.slaskie.pl\/dostepnosc\/lokalizacje-umws-dostepnosc-architektoniczna\/ul-dabrowskiego-23-katowice.html\u0022 title=\u0022Szczeg\u00f3\u0142owa informacja o lokalizacji\u0022\u003EKatowice, ul. D\u0105browskiego 23,\u003C\/a\u003E\u003C\/li\u003E\n\u003Cli\u003E\u003Ca href=\u0022https:\/\/bip.slaskie.pl\/dostepnosc\/lokalizacje-umws-dostepnosc-architektoniczna\/ul-plebiscytowa-36-katowice.html\u0022 title=\u0022Szczeg\u00f3\u0142owa informacja o lokalizacji\u0022\u003EKatowice, ul. Plebiscytowa 36,\u003C\/a\u003E\u003C\/li\u003E\n\u003Cli\u003E\u003Ca href=\u0022https:\/\/bip.slaskie.pl\/dostepnosc\/lokalizacje-umws-dostepnosc-architektoniczna\/ul-powstancow-34-katowice.html\u0022 title=\u0022Szczeg\u00f3\u0142owa informacja o lokalizacji\u0022\u003EKatowice, ul. Powsta\u0144c\u00f3w 34,\u003C\/a\u003E\u003C\/li\u003E\n\u003Cli\u003E\u003Ca href=\u0022https:\/\/bip.slaskie.pl\/dostepnosc\/lokalizacje-umws-dostepnosc-architektoniczna\/al-korfantego-79-pawilon-n-i-pawilon-i-katowice.html\u0022 title=\u0022Szczeg\u00f3\u0142owa informacja o lokalizacji\u0022\u003EKatowice, Al. Korfantego 79,\u003C\/a\u003E\u003C\/li\u003E\n\u003Cli\u003E\u003Ca href=\u0022https:\/\/bip.slaskie.pl\/dostepnosc\/lokalizacje-umws-dostepnosc-architektoniczna\/al-korfantego-83-katowice.html\u0022 title=\u0022Szczeg\u00f3\u0142owa informacja o lokalizacji\u0022\u003EKatowice, Al. Korfantego 83,\u003C\/a\u003E\u003C\/li\u003E\n\u003Cli\u003E\u003Ca href=\u0022https:\/\/bip.slaskie.pl\/dostepnosc\/lokalizacje-umws-dostepnosc-architektoniczna\/ul-wita-stwosza-3-katowice.html\u0022 title=\u0022Szczeg\u00f3\u0142owa informacja o lokalizacji\u0022\u003EKatowice, ul. Wita Stwosza 3,\u003C\/a\u003E\u003C\/li\u003E\n\u003Cli\u003E\u003Ca href=\u0022https:\/\/bip.slaskie.pl\/dostepnosc\/lokalizacje-umws-dostepnosc-architektoniczna\/ul-piastowska-40-bielsko-biala.html\u0022 title=\u0022Szczeg\u00f3\u0142owa informacja o lokalizacji\u0022\u003EBielsko-Bia\u0142a, ul. Piastowska 40,\u003C\/a\u003E\u003C\/li\u003E\n\u003Cli\u003E\u003Ca href=\u0022https:\/\/bip.slaskie.pl\/dostepnosc\/lokalizacje-umws-dostepnosc-architektoniczna\/ul-sobieskiego-7-czestochowa.html\u0022 title=\u0022Szczeg\u00f3\u0142owa informacja o lokalizacji\u0022\u003ECz\u0119stochowa, ul. Sobieskiego 7.\u003C\/a\u003E\u003C\/li\u003E\n\u003C\/ul\u003E\n\u003Cp\u003EW budynkach na \u003Ca href=\u0022http:\/\/totupoint.pl\/strona.php?nazwa=lista_znacznikow_totupoint\u0026amp;miasto=Katowice\u0026amp;miejsce=Urz%C4%85d+Marsza%C5%82kowski+Wojew%C3%B3dztwa+%C5%9Al%C4%85skiego%2C+Ligonia+46\u0022 title=\u0022Przej\u015bcie do szczeg\u00f3\u0142owego opisu lokalizacji znacznik\u00f3w - otwarcie w nowym oknie\u0022 target=\u0022_blank\u0022 rel=\u0022noopener noreferrer\u0022\u003Eul. Ligonia\u003C\/a\u003E i \u003Ca href=\u0022http:\/\/totupoint.pl\/strona.php?nazwa=lista_znacznikow_totupoint\u0026amp;miasto=Katowice\u0026amp;miejsce=Urz%C4%85d+Marsza%C5%82kowski+Wojew%C3%B3dztwa+%C5%9Al%C4%85skiego%2C+D%C4%85browskiego+23\u0022 target=\u0022_blank\u0022 rel=\u0022noopener noreferrer\u0022 title=\u0022Przej\u015bcie do szczeg\u00f3\u0142owego opisu znacznik\u00f3w - otwarcie w nowym oknie\u0022\u003Eul. D\u0105browskiego\u003C\/a\u003E w Katowicach oraz na \u003Ca href=\u0022http:\/\/totupoint.pl\/strona.php?nazwa=lista_znacznikow_totupoint\u0026amp;miasto=Cz%C4%99stochowa\u0026amp;miejsce=%C5%9Al%C4%85ski+Urz%C4%85d+Wojew%C3%B3dzki%2C+Sobieskiego+7\u0022 target=\u0022_blank\u0022 rel=\u0022noopener noreferrer\u0022 title=\u0022Przej\u015bcie do szczeg\u00f3\u0142owego opisu lokalizacji znacznik\u00f3w - otwarcie w nowym oknie\u0022\u003Eul. Sobieskiego w Cz\u0119stochowie\u003C\/a\u003E znajduj\u0105 si\u0119 znaczniki TOTUPOINT.\u003C\/p\u003E\n\u003Cp\u003EW Urz\u0119dzie Marsza\u0142kowskim Wojew\u00f3dztwa \u015al\u0105skiego mo\u017cna skorzysta\u0107 z \u003Ca href=\u0022https:\/\/bip.slaskie.pl\/katalog-uslug\/swiadczenie-uslug-tlumacza-migowego-1.html\u0022 title=\u0022Przej\u015bcie do szczeg\u00f3\u0142owej informacji\u0022\u003Et\u0142umacza j\u0119zyka migowego.\u003C\/a\u003E\u003C\/p\u003E\n\u003Ch2 id=\u0022a11y-aplikacje\u0022\u003E\u003Cstrong\u003EAplikacje mobilne\u003C\/strong\u003E\u003C\/h2\u003E\n\u003Cul\u003E\n\u003Cli\u003E\u003Ca href=\u0022https:\/\/play.google.com\/store\/apps\/details?id=pl.slaskie.slaskie_app\u0022 title=\u0022Mo\u017cliwo\u015b\u0107 pobrania aplikacji ze sklepu gogle play\u0022\u003E\u015al\u0105skie\u003C\/a\u003E w wersji dla systemu Android,\u003C\/li\u003E\n\u003Cli\u003E\u003Ca href=\u0022https:\/\/apps.apple.com\/pl\/app\/%C5%9Bl%C4%85skie\/id1664072219?l=pl\u0022 title=\u0022Mo\u017cliwo\u015b\u0107 pobrania aplikacji ze apple store\u0022\u003E\u015al\u0105skie\u003C\/a\u003E w wersji dla systemu iOS.\u003C\/li\u003E\n\u003C\/ul\u003E\n\u003C\/div\u003E","promotion":false}},{"id":"16348cbf-c961-4bf6-9c9f-b49ba2718c8b","type":"Gallery","name":"Galeria","description":"Galeria"},{"id":"b7e68cd9-5f0f-46bf-b077-31559c7130a3","type":"Attachment","name":"Za\u0142\u0105czniki","description":"Za\u0142\u0105czniki do strony"},{"id":"e3b1049e-219c-4921-a064-01506c0a414e","type":"PageTitle","name":"","description":"Tytu\u0142 strony","content":{"title":"Deklaracja dost\u0119pno\u015bci strony internetowej planzagospodarowania.slaskie.pl"}},{"id":"e69aca1d-b2af-4e23-906e-b2f3657c0651","type":"PageDescription","name":"","description":"Zajawka strony","content":[]},{"id":"dde4a1eb-71e8-4bff-b01d-80ec33c74642","type":"SectionDescription","name":"","description":"Zajawka sekcji","content":[]}]}