Opinie RIO

 • Opinia RIO z 14 stycznia 2021 r.

  o prawidłowości planowanej kwoty długu Województwa Śląskiego wynikającej z planowanych i zaciągniętych zobowiązań

  Czytaj więcej
 • Opinia RIO z 14 stycznia 2021 r.

  o możliwości sfinansowania deficytu przyjętego w uchwale budżetowej na 2021 rok Województwa Śląskiego

  Czytaj więcej
 • Opinia RIO z 30 listopada 2020 r.

  o przedłożonym przez Zarząd Województwa Śląskiego projekcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Śląskiego na lata 2021–2030

  Czytaj więcej
 • Opinia RIO z 30 listopada 2020 r.

  o możliwości sfinansowania deficytu przyjętego w projekcie uchwały budżetowej na 2021 rok Województwa Śląskiego

  Czytaj więcej
 • Opinia RIO z 30 listopada 2020 r.

  o przedłożonym przez Zarząd Województwa Śląskiego projekcie uchwały budżetowej na 2021 rok wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjno - porównawczymi

  Czytaj więcej
 • Opinia RIO z 8 września 2020 r.

  w sprawie opinii o przedłożonej przez Zarząd Województwa Śląskiego informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2020 roku

  Czytaj więcej
 • Opinia RIO z 22 maja 2020 r.

  w sprawie uchwały Nr VI/18/2/2020 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 10 lutego 2020 r. w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Śląskiego na lata 2020–2030 oraz uchwały Nr VI/19/1/2020 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 20 kwietnia 2020 r. w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Śląskiego na lata 2020-2030

  Czytaj więcej
 • Opinia RIO z 8 maja 2020 r.

  w sprawie opinii o możliwości spłaty przez Województwo Śląskie kredytów długoterminowych w łącznej wysokości 175.206.749 zł

  Czytaj więcej
 • Opinia RIO z 7 kwietnia 2020 r.

  w sprawie opinii o przedłożonym przez Zarząd Województwa Śląskiego sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2019 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego.

  Czytaj więcej
 • Opinia RIO z 2 stycznia 2020 r.

  w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Województwa Śląskiego wynikającej z planowanych i zaciągniętych zobowiązań

  Czytaj więcej

Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46
40-037 Katowice
tel.: +48 (32) 20 78 888
e-mail: kancelaria@slaskie.pl

NIP: 9542260713
REGON: 276284638

Logo głównego BIP.
Logo województwa Śląskiego.
Powrót na początek strony