Opinia RIO z 30 listopada 2020 r.

o przedłożonym przez Zarząd Województwa Śląskiego projekcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Śląskiego na lata 2021–2030

Załączniki

Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46
40-037 Katowice
tel.: +48 (32) 20 78 888
e-mail: kancelaria@slaskie.pl

NIP: 9542260713
REGON: 276284638

Logo głównego BIP.
Logo województwa Śląskiego.
Powrót na początek strony