Pomiary ruchu na drogach wojewódzkich w 2005 r.

Transport i drogi z dnia 10 maja 2011 roku

Pomiary ruchu na drogach wojewódzkich w 2005 r.

W ramach zadania pn. „Zorganizowanie i przeprowadzenie pomiarów ruchu na sieci dróg wojewódzkich w województwie śląskim w 2005 roku wraz z dokonaniem wybranych obliczeń i analiz” wykonanego w latach 2005-2006 przez Biuro Inżynierii Transportu – Pracownie Projektowe Cejrowski & Krych Spółka Jawna, z siedzibą w Poznaniu, os. Orła Białego 74 m 117, prezentowana jest poniżej tabela, w której zawarte są informacje na temat średniego dobowego ruchu pojazdów (SDR) dla całej sieci dróg wojewódzkich, dla których zarządcą drogi jest Zarząd Województwa Śląskiego (poza miastami na prawach powiatu) wraz ze strukturą rodzajową pojazdów. Ponadto udostępniona jest mapa prezentująca SDR na ww. sieci dróg wojewódzkich, sieci dróg krajowych dla których zarządcą jest Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział Katowice oraz dane z sieci dróg krajowych i wojewódzkich dla których zarządcami są Prezydenci miast na prawach powiatów.

Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46
40-037 Katowice
tel.: +48 (32) 20 78 888
e-mail: kancelaria@slaskie.pl

NIP: 9542260713
REGON: 276284638

Logo głównego BIP.
Logo województwa Śląskiego.
Powrót na początek strony