Pomiary ruchu na drogach wojewódzkich w 2010 r.

Transport i drogi z dnia 9 maja 2011 roku

Pomiary ruchu na drogach wojewódzkich w 2010 r.

W związku z zakończeniem realizacji zadania pn. „Zorganizowanie i przeprowadzenie pomiarów ruchu na sieci dróg wojewódzkich w województwie śląskim w 2010 roku wraz z dokonaniem wybranych obliczeń i analiz” wykonywanego przez konsorcjum firm: Przedsiębiorstwo Projektowo-Usługowe „INKOM” S.C. (partner wiodący) z siedzibą w Katowicach, ul. Św. Barbary 21a oraz „TRAX elektronik” A. Moryc, M. Tomecki, L. Turczyński Sp. J. (partner) z siedzibą w Krakowie, ul. Ks. Truszkowskiego 54, prezentowana jest poniżej tabela, w której zawarte są informacje na temat średniego dobowego ruchu pojazdów (SDR) dla całej sieci dróg wojewódzkich, dla których zarządcą drogi jest Zarząd Województwa Śląskiego (poza miastami na prawach powiatu) wraz ze strukturą rodzajową pojazdów oraz mapa przedstawiająca SDR na ww. sieci dróg wojewódzkich jak również na sieci dróg krajowych dla których zarządcą jest Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział Katowice.

Zarówno tabela jak i mapa zawierają także odcinki dróg (zaznaczone kursywą w tabeli i kolorem fioletowym na mapie), na których nie wykonano wszystkich pomiarów z powodu okresowego zamknięcia ich dla ruchu. Wielkość SDR dla tych punktów oszacowano na podstawie wskaźnika wzrostu ruchu w latach 2005-2010. Są to odcinki dróg o następujących numerach: 24039, 24040, 24176, 24192, 24193, 24207.

Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46
40-037 Katowice
tel.: +48 (32) 20 78 888
e-mail: kancelaria@slaskie.pl

NIP: 9542260713
REGON: 276284638

Logo głównego BIP.
Logo województwa Śląskiego.
Powrót na początek strony