{"id":145,"name":"instrukcja-obslugi","title":"Instrukcja obs\u0142ugi","desc":"","header":"Instrukcja obs\u0142ugi","lead":"","keywords":"","changes":"Aktualizacja","menu":"","path":"\/instrukcja-obslugi.html","url":"\/instrukcja-obslugi.html","infoOwner":"Urz\u0105d Marsza\u0142kowski Wojew\u00f3dztwa \u015al\u0105skiego","dateFirstPublicate":"2017-12-08 09:47:49","dateLastVersionPublicate":"2018-03-08 10:43:58","dateAvailableFrom":"","dateAvailableTo":"","type":"Zwyk\u0142a","pageParams":[],"components":[{"id":"bf6d5eba-d119-11e7-80a9-005056b46601","type":"ContentWYSIWYG","name":"Tre\u015b\u0107","description":"Tre\u015b\u0107 strony","content":{"content":"\u003Cp\u003EW celu powszechnego dost\u0119pu do informacji publicznej utworzony zosta\u0142 urz\u0119dowy publikator teleinformatyczny \u2013 BIP.\u003Cbr \/\u003E\u003Cbr \/\u003E BIP to ujednolicony system udost\u0119pniania informacji publicznej w Internecie.\u003Cbr \/\u003E Informacje publiczne zawarte w BIP s\u0105 udost\u0119pniane odwiedzaj\u0105cym stron\u0119 Samorz\u0105du Wojew\u00f3dztwa \u015al\u0105skiego przez ca\u0142\u0105 dob\u0119 bez przerwy.\u003C\/p\u003E\n\u003Cp\u003E\u003Cb\u003E Przegl\u0105danie informacji \u003C\/b\u003E\u003C\/p\u003E\n\u003Cp\u003EPo lewej stronie witryny BIP znajduje si\u0119 menu przedmiotowe, czyli wykaz grup tematycznych informacji udost\u0119pnianych w BIP. Dost\u0119p do poszczeg\u00f3lnych informacji odbywa si\u0119 poprzez klikni\u0119cie w dan\u0105 pozycj\u0119 menu.\u003C\/p\u003E\n\u003Chr \/\u003E\n\u003Cp\u003E\u003Cb\u003EWyszukiwanie informacji \u003C\/b\u003E\u003C\/p\u003E\n\u003Cp\u003EU\u017cytkownik mo\u017ce przeszukiwa\u0107 tre\u015bci zawarte na portalu, korzystaj\u0105c z wyszukiwarki umiejscowionej w lewym g\u00f3rnym rogu nad menu przedmiotowym. Dzia\u0142anie wyszukiwarki jest standardowe, czyli nale\u017cy wpisa\u0107 s\u0142owo b\u0105d\u017a fraz\u0119, kt\u00f3re najlepiej opisuje poszukiwan\u0105 informacj\u0119, a nast\u0119pnie u\u017cy\u0107 symbolu lupy b\u0105d\u017a klawisza klawiatury \u201eEnter\u201d.\u003C\/p\u003E\n\u003Chr \/\u003E\n\u003Cp\u003E\u003Cb\u003EInformacje, kt\u00f3re nie s\u0105 udost\u0119pnione w BIP \u003C\/b\u003E\u003C\/p\u003E\n\u003Cp\u003EInformacja publiczna nie zamieszczona na podmiotowej stronie Biuletynu Informacji Publicznej mo\u017ce by\u0107 udost\u0119pniona na wniosek, zgodnie z przepisami \u003Ca target=\u0022_blank\u0022 href=\u0022http:\/\/isap.sejm.gov.pl\/DetailsServlet?id=WDU20011121198\u0022 rel=\u0022noopener noreferrer\u0022\u003E Ustawy z dnia 6 wrze\u015bnia 2001 r. o dost\u0119pie do informacji publicznej \u003C\/a\u003E(Dz.U. Nr 112.1198)\u003C\/p\u003E\n\u003Cp\u003E\u003Cb\u003E Wype\u0142niony wniosek nale\u017cy przes\u0142a\u0107:\u003C\/b\u003E\u003C\/p\u003E\n\u003Cp\u003Ena adres poczty elektronicznej:\u003Ca href=\u0022mailto:kancelaria@slaskie.pl\u0022\u003Ekancelaria@slaskie.pl \u003C\/a\u003E\u003C\/p\u003E\n\u003Cp\u003Elub listownie na adres:\u003C\/p\u003E\n\u003Cp\u003E\u003Cstrong\u003EUrz\u0105d Marsza\u0142kowski Wojew\u00f3dztwa \u015al\u0105skiego\u003C\/strong\u003E\u003Cbr \/\u003E\u003Cstrong\u003Eul. Ligonia 46\u003C\/strong\u003E\u003Cbr \/\u003E\u003Cstrong\u003E40-037 Katowice\u003C\/strong\u003E\u003C\/p\u003E\n\u003Cp\u003EInformacje przekazuje si\u0119 w spos\u00f3b i w formie zgodnych z wnioskiem.\u003C\/p\u003E\n\u003Chr \/\u003E\n\u003Cp\u003E\u003Cb\u003EWymagania techniczne\u003C\/b\u003E\u003C\/p\u003E\n\u003Cp\u003EStron\u0119 najlepiej ogl\u0105da\u0107 w rozdzielczo\u015bci 1280x1024. Minimalna rozdzielczo\u015b\u0107 dla wygodnego przegl\u0105dania stron 1024x800.\u003Cbr \/\u003ENarz\u0119dzia do przegl\u0105dania dokument\u00f3w zamieszczonych w BIP s\u0105 dost\u0119pne do pobrania, nieodp\u0142atnie na stronach:\u003C\/p\u003E\n\u003Cul\u003E\n\u003Cul\u003E\n\u003Cli\u003E\u003Ca href=\u0022http:\/\/get.adobe.com\/pl\/reader\/\u0022\u003EPliki PDF - Adobe Systems Incorporated\u003C\/a\u003E\u003C\/li\u003E\n\u003C\/ul\u003E\n\u003C\/ul\u003E\n\u003Cul\u003E\n\u003Cul\u003E\n\u003Cli\u003E\u003Ca href=\u0022http:\/\/www.7-zip.org\/\u0022\u003EPliki ZIP - 7-zip\u003C\/a\u003E\u003C\/li\u003E\n\u003C\/ul\u003E\n\u003C\/ul\u003E\n\u003Cul\u003E\n\u003Cul\u003E\n\u003Cli\u003E\u003Ca href=\u0022http:\/\/www.microsoft.com\/pl-pl\/download\/\u0022\u003EPliki DOC - Word Viewer\u003C\/a\u003E\u003C\/li\u003E\n\u003C\/ul\u003E\n\u003C\/ul\u003E\n\u003Cul\u003E\n\u003Cul\u003E\n\u003Cli\u003E\u003Ca href=\u0022http:\/\/www.microsoft.com\/pl-pl\/download\/\u0022\u003EPliki XLS - Excel Viewer\u003C\/a\u003E\u003C\/li\u003E\n\u003C\/ul\u003E\n\u003C\/ul\u003E\n\u003Cul\u003E\n\u003Cul\u003E\n\u003Cli\u003E\u003Ca href=\u0022http:\/\/www.microsoft.com\/pl-pl\/download\/\u0022\u003EPliki PPT - PowerPoint Viewer\u003C\/a\u003E\u003C\/li\u003E\n\u003C\/ul\u003E\n\u003C\/ul\u003E\n\u003Cul\u003E\n\u003Cul\u003E\n\u003Cli\u003E\u003Ca href=\u0022http:\/\/www.ux.pl\/openoffice\/?page=download\u0022\u003EPliki ODT - OpenOffice\u003C\/a\u003E\u003C\/li\u003E\n\u003C\/ul\u003E\n\u003C\/ul\u003E\n\u003Cp\u003ESerwis BIP przygotowany zosta\u0142 tak, aby by\u0142 wy\u015bwietlany poprawnie w wi\u0119kszo\u015bci dost\u0119pnych przegl\u0105darek internetowych oraz systemach operacyjnych.\u003Cbr \/\u003EJego dzia\u0142anie zosta\u0142o sprawdzone w systemach operacyjnych Windows, Mac OS i Linux oraz w najnowszych wersjach przegl\u0105darek: Mozilla\/Firefox, Opera, Internet Explorer.\u003C\/p\u003E\n\u003Chr \/\u003E\n\u003Cp\u003E\u003Cb\u003EPomoc\u003C\/b\u003E\u003C\/p\u003E\n\u003Cp\u003EW razie pyta\u0144, problem\u00f3w lub w\u0105tpliwo\u015bci dotycz\u0105cych stron BIP, prosimy o kontakt\u003C\/p\u003E\n\u003Cul\u003E\n\u003Cli\u003Ew kwestiach merytorycznych: e-mail: \u003Ca href=\u0022mailto:bip@slaskie.pl\u0022\u003Ebip@slaskie.pl\u003C\/a\u003E\u003C\/li\u003E\n\u003Cli\u003Ew kwestiach technicznych: e-mail:\u003Ca href=\u0022mailto:bip.it@slaskie.pl\u0022\u003E bip.it@slaskie.pl \u003C\/a\u003E\u003C\/li\u003E\n\u003C\/ul\u003E"}},{"id":"bf6dbc25-d119-11e7-80a9-005056b46601","type":"Gallery","name":"Galeria","description":"Galeria"},{"id":"bf6e1f6b-d119-11e7-80a9-005056b46601","type":"Attachment","name":"Za\u0142\u0105czniki","description":"Za\u0142\u0105czniki do strony"},{"id":"eba03b25-d9a7-11e7-b355-005056b70dba","type":"PageTitle","name":"","description":"Tytu\u0142 strony","content":{"title":"Instrukcja obs\u0142ugi"}},{"id":"eba07701-d9a7-11e7-b355-005056b70dba","type":"PageDescription","name":"","description":"Zajawka strony","content":{"desc":""}},{"id":"1b1a7940-ff78-11e7-b81e-005056b7801d","type":"SectionDescription","name":"","description":"Zajawka sekcji","content":""}]}