23632;swiadczenie-uslug-tlumacza-migowego-1;Świadczenie usług tłumacza migowego;;Świadczenie usług tłumacza migowego;;;Dodanie karty usługi;;/katalog-uslug/swiadczenie-uslug-tlumacza-migowego-1.html;/katalog-uslug/swiadczenie-uslug-tlumacza-migowego-1.html;Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego;2021-12-16 13:16:03;2021-12-16 13:16:03;2021-12-16 13:08:52;;Karta usługi;222;Tytuł;Tytuł;Świadczenie usług tłumacza migowego; ;350;KATALOG_USLUG;Katalog usług;59988; ; ;bf6d5eba-d119-11e7-80a9-005056b46601;ContentWYSIWYG;Treść;Treść strony;
Ogólny opis
 1. Informacja w sprawie realizacji uprawnień wynikających z ustawy o języku migowym i innych środkach komunikowania się:

  Z dniem 1 kwietnia 2012 r. weszła w życie ustawa o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz.U. z 2017 r. poz. 1824). Daje ona osobom doświadczającym trwale lub okresowo trudności w komunikowaniu się (dalej: osoby uprawnione) prawo do skorzystania z usług tłumacza języka migowego przy załatwianiu spraw w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Śląskiego.

 2. Osoba uprawniona zgłasza chęć skorzystania z usługi:
  1. tłumacza polskiego języka migowego (PJM)
  2. systemu językowo-migowego (SJM)
  3. sposobu komunikowania się osób głuchoniewidomych (SKOGN)
Wymagane dokumenty

Nie ma prawnie obowiązującego wzoru. Możliwość wykorzystania wzoru z załącznika.

Sposób dostarczania dokumentów

Osoby uprawnione, które zamierzają skorzystać z usługi tłumacza winny, co najmniej 3 dni robocze przed planowaną wizytą (z wyłączeniem sytuacji nagłych) złożyć w Kancelarii Ogólnej Urzędu (ul. Ligonia 46, 40 – 037 Katowice), Formularz Zgłoszenia Sprawy lub przesłać go za pośrednictwem:

 1. poczty elektronicznej: kancelaria@slaskie.pl
 2. bądź przesyłając krótką wiadomość tekstową (sms) na numer telefonu komórkowego 669 983 259
Miejsce złożenia dokumentów w urzędzie

Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego

Juliusza Ligonia 46

40-037 Katowice

Kancelaria Ogólna - parter, pokój 164

Opłaty

Usługa jest bezpłatna dla osoby niepełnosprawnej w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 573 z późn. zm.)

Podstawa prawna
 1. Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (tekst jednolity: Dz.U. z 2017 r. poz. 1824).
 2. Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r. poz. 573 z późn. zm.).
Przetwarzanie danych osobowych

 

Karta usługi w ePUAP

link: karta usługi w serwisie ePUAP

;; ; ;bf6dbc25-d119-11e7-80a9-005056b46601;Gallery;Galeria;Galeria; ;bf6e1f6b-d119-11e7-80a9-005056b46601;Attachment;Załączniki;Załączniki do strony;/resource/43395/41257/tlumacz+zgloszenie.doc;DOC;9d9988282cd10f06e97a28c12c5329b7.doc;29 KB; ; ; ;eba03b25-d9a7-11e7-b355-005056b70dba;PageTitle;;Tytuł strony;Świadczenie usług tłumacza migowego; ; ;eba07701-d9a7-11e7-b355-005056b70dba;PageDescription;;Zajawka strony;; ; ;1b1a7940-ff78-11e7-b81e-005056b7801d;SectionDescription;;Zajawka sekcji;; ; ;