{"id":23632,"name":"swiadczenie-uslug-tlumacza-migowego-1","title":"\u015awiadczenie us\u0142ug t\u0142umacza migowego","desc":"","header":"\u015awiadczenie us\u0142ug t\u0142umacza migowego","lead":"","keywords":"","changes":"Dodanie karty us\u0142ugi","menu":"","path":"\/katalog-uslug\/swiadczenie-uslug-tlumacza-migowego-1.html","url":"\/katalog-uslug\/swiadczenie-uslug-tlumacza-migowego-1.html","infoOwner":"Urz\u0105d Marsza\u0142kowski Wojew\u00f3dztwa \u015al\u0105skiego","dateFirstPublicate":"2021-12-16 13:16:03","dateLastVersionPublicate":"2021-12-16 13:16:03","dateAvailableFrom":"2021-12-16 13:08:52","dateAvailableTo":"","type":"Karta us\u0142ugi","pageParams":[{"id":"222","name":"Tytu\u0142","description":"Tytu\u0142","value":"\u015awiadczenie us\u0142ug t\u0142umacza migowego"},{"id":"350","name":"KATALOG_USLUG","description":"Katalog us\u0142ug","value":"59988"}],"components":[{"id":"bf6d5eba-d119-11e7-80a9-005056b46601","type":"ContentWYSIWYG","name":"Tre\u015b\u0107","description":"Tre\u015b\u0107 strony","content":{"content":"\u003Cfieldset style=\u0022margin-bottom: 20px;\u0022\u003E\u003Clegend\u003E\u003Cstrong\u003EOg\u00f3lny opis\u003C\/strong\u003E\u003Cbr \/\u003E\u003C\/legend\u003E\n\u003Col\u003E\n\u003Cli\u003EInformacja w sprawie realizacji uprawnie\u0144 wynikaj\u0105cych z ustawy o j\u0119zyku migowym i innych \u015brodkach komunikowania si\u0119:\n\u003Cp\u003EZ dniem 1 kwietnia 2012 r. wesz\u0142a w \u017cycie ustawa o j\u0119zyku migowym i innych \u015brodkach komunikowania si\u0119 (Dz.U. z 2017 r. poz. 1824). Daje ona osobom do\u015bwiadczaj\u0105cym trwale lub okresowo trudno\u015bci w komunikowaniu si\u0119 (dalej: osoby uprawnione) prawo do skorzystania z us\u0142ug t\u0142umacza j\u0119zyka migowego przy za\u0142atwianiu spraw w Urz\u0119dzie Marsza\u0142kowskim Wojew\u00f3dztwa \u015al\u0105skiego.\u003C\/p\u003E\n\u003C\/li\u003E\n\u003Cli\u003EOsoba uprawniona zg\u0142asza ch\u0119\u0107 skorzystania z us\u0142ugi:\u003C\/li\u003E\n\u003Col style=\u0022list-style-type: lower-alpha;\u0022\u003E\n\u003Cli\u003Et\u0142umacza polskiego j\u0119zyka migowego (PJM)\u003C\/li\u003E\n\u003Cli\u003Esystemu j\u0119zykowo-migowego (SJM)\u003C\/li\u003E\n\u003Cli\u003Esposobu komunikowania si\u0119 os\u00f3b g\u0142uchoniewidomych (SKOGN)\u003C\/li\u003E\n\u003C\/ol\u003E\n\u003C\/ol\u003E\n\u003C\/fieldset\u003E\u003Cfieldset style=\u0022margin-bottom: 20px;\u0022\u003E\u003Clegend\u003E\u003Cstrong\u003EWymagane dokumenty\u003C\/strong\u003E\u003C\/legend\u003E\n\u003Cp\u003E\u003Cspan style=\u0022background-color: #ff9900;\u0022\u003E\u003Cspan id=\u0022przypis#jedorg2\u0022 class=\u0022inline\u0022 style=\u0022display: block;\u0022\u003ENie ma prawnie obowi\u0105zuj\u0105cego wzoru. Mo\u017cliwo\u015b\u0107 wykorzystania wzoru z za\u0142\u0105cznika.\u003C\/span\u003E\u003C\/span\u003E\u003C\/p\u003E\n\u003C\/fieldset\u003E\u003Cfieldset style=\u0022margin-bottom: 20px;\u0022\u003E\u003Clegend\u003E\u003Cstrong\u003ESpos\u00f3b dostarczania dokument\u00f3w\u003C\/strong\u003E\u003C\/legend\u003E\n\u003Cp\u003EOsoby uprawnione, kt\u00f3re zamierzaj\u0105 skorzysta\u0107 z us\u0142ugi t\u0142umacza winny, co najmniej 3 dni robocze przed planowan\u0105 wizyt\u0105 (z wy\u0142\u0105czeniem sytuacji nag\u0142ych) z\u0142o\u017cy\u0107 w Kancelarii Og\u00f3lnej Urz\u0119du (ul. Ligonia 46, 40 \u2013 037 Katowice), Formularz Zg\u0142oszenia Sprawy lub przes\u0142a\u0107 go za po\u015brednictwem:\u003C\/p\u003E\n\u003Col\u003E\n\u003Cli\u003Epoczty elektronicznej: \u003Ca href=\u0022mailto:kancelaria@slaskie.pl\u0022\u003Ekancelaria@slaskie.pl\u003C\/a\u003E\u003Cspan style=\u0022background-color: #ff9900;\u0022\u003E\u003Cbr \/\u003E\u003C\/span\u003E\u003C\/li\u003E\n\u003Cli\u003Eb\u0105d\u017a przesy\u0142aj\u0105c kr\u00f3tk\u0105 wiadomo\u015b\u0107 tekstow\u0105 (sms) na numer telefonu kom\u00f3rkowego 669 983 259\u003C\/li\u003E\n\u003C\/ol\u003E\n\u003C\/fieldset\u003E\u003Cfieldset style=\u0022margin-bottom: 20px;\u0022\u003E\u003Clegend\u003E\u003Cstrong\u003EMiejsce z\u0142o\u017cenia dokument\u00f3w w urz\u0119dzie\u003C\/strong\u003E\u003C\/legend\u003E\n\u003Cp\u003EUrz\u0105d Marsza\u0142kowski Wojew\u00f3dztwa \u015al\u0105skiego\u003C\/p\u003E\n\u003Cp\u003EJuliusza Ligonia 46\u003C\/p\u003E\n\u003Cp\u003E40-037 Katowice\u003C\/p\u003E\n\u003Cp\u003EKancelaria Og\u00f3lna - parter, pok\u00f3j 164\u003C\/p\u003E\n\u003C\/fieldset\u003E\u003Cfieldset style=\u0022margin-bottom: 20px;\u0022\u003E\u003Clegend\u003E\u003Cstrong\u003EOp\u0142aty\u003C\/strong\u003E\u003C\/legend\u003E\n\u003Cp\u003EUs\u0142uga jest bezp\u0142atna dla osoby niepe\u0142nosprawnej w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i spo\u0142ecznej oraz zatrudnianiu os\u00f3b niepe\u0142nosprawnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 573 z p\u00f3\u017an. zm.)\u003C\/p\u003E\n\u003C\/fieldset\u003E\u003Cfieldset style=\u0022margin-bottom: 20px;\u0022\u003E\u003Clegend\u003E\u003Cstrong\u003EPodstawa prawna\u003C\/strong\u003E\u003C\/legend\u003E\n\u003Col\u003E\n\u003Cli\u003EUstawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o j\u0119zyku migowym i innych \u015brodkach komunikowania si\u0119 (tekst jednolity: Dz.U. z 2017 r. poz. 1824).\u003C\/li\u003E\n\u003Cli\u003EUstawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i spo\u0142ecznej oraz zatrudnianiu os\u00f3b niepe\u0142nosprawnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r. poz. 573 z p\u00f3\u017an. zm.).\u003C\/li\u003E\n\u003C\/ol\u003E\n\u003C\/fieldset\u003E\u003Cfieldset style=\u0022margin-bottom: 20px;\u0022\u003E\u003Clegend\u003E\u003Cstrong\u003EPrzetwarzanie danych osobowych\u003C\/strong\u003E\u003C\/legend\u003E\n\u003Cp\u003E\u003Cspan style=\u0022background-color: #ffffff;\u0022\u003E\u00a0\u003C\/span\u003E\u003C\/p\u003E\n\u003C\/fieldset\u003E\u003Cfieldset style=\u0022margin-bottom: 20px;\u0022\u003E\u003Clegend\u003E\u003Cstrong\u003EKarta us\u0142ugi w ePUAP\u003C\/strong\u003E\u003C\/legend\u003E\n\u003Cp\u003E\u003Cspan style=\u0022background-color: #ffffff; color: #000000;\u0022\u003Elink: \u003Cspan style=\u0022color: #3366ff;\u0022\u003E\u003Ca title=\u0022link do karty us\u0142ugi w serwisie ePUAP (elektroniczna Platforma Us\u0142ug Administracji Publicznej) - otwarcie w nowym oknie\u0022 href=\u0022https:\/\/epuap.gov.pl\/wps\/portal\u0022 target=\u0022_blank\u0022 rel=\u0022noopener noreferrer\u0022 style=\u0022background-color: #ffffff; color: #3366ff;\u0022\u003Ekarta us\u0142ugi w serwisie ePUAP\u003C\/a\u003E\u003C\/span\u003E\u003C\/span\u003E\u003C\/p\u003E\n\u003C\/fieldset\u003E","promotion":false}},{"id":"bf6dbc25-d119-11e7-80a9-005056b46601","type":"Gallery","name":"Galeria","description":"Galeria"},{"id":"bf6e1f6b-d119-11e7-80a9-005056b46601","type":"Attachment","name":"Za\u0142\u0105czniki","description":"Za\u0142\u0105czniki do strony","content":[{"src":"\/resource\/43395\/41257\/tlumacz+zgloszenie.doc","extension":"DOC","name":"9d9988282cd10f06e97a28c12c5329b7.doc","size":"29 KB"}]},{"id":"eba03b25-d9a7-11e7-b355-005056b70dba","type":"PageTitle","name":"","description":"Tytu\u0142 strony","content":{"title":"\u015awiadczenie us\u0142ug t\u0142umacza migowego"}},{"id":"eba07701-d9a7-11e7-b355-005056b70dba","type":"PageDescription","name":"","description":"Zajawka strony","content":[]},{"id":"1b1a7940-ff78-11e7-b81e-005056b7801d","type":"SectionDescription","name":"","description":"Zajawka sekcji","content":[]}]}