{"id":23632,"name":"swiadczenie-uslug-tlumacza-migowego-1","title":"\u015awiadczenie us\u0142ug t\u0142umacza migowego","desc":"","header":"\u015awiadczenie us\u0142ug t\u0142umacza migowego","lead":"","keywords":"","changes":"Edycja tre\u015bci","menu":"","path":"\/katalog-uslug\/swiadczenie-uslug-tlumacza-migowego-1.html","url":"\/katalog-uslug\/swiadczenie-uslug-tlumacza-migowego-1.html","infoOwner":"Urz\u0105d Marsza\u0142kowski Wojew\u00f3dztwa \u015al\u0105skiego","dateFirstPublicate":"2021-12-16 13:16:03","dateLastVersionPublicate":"2024-01-30 13:57:30","dateAvailableFrom":"2021-12-16 13:08:52","dateAvailableTo":"","type":"Karta us\u0142ugi","pageParams":[{"id":"222","name":"Tytu\u0142","description":"Tytu\u0142","value":"\u015awiadczenie us\u0142ug t\u0142umacza migowego"},{"id":"350","name":"KATALOG_USLUG","description":"Katalog us\u0142ug","value":"59988"}],"components":[{"id":"bf6d5eba-d119-11e7-80a9-005056b46601","type":"ContentWYSIWYG","name":"Tre\u015b\u0107","description":"Tre\u015b\u0107 strony","content":{"content":"\u003Cfieldset style=\u0022margin-bottom: 20px;\u0022\u003E\u003Clegend\u003E\u003Cstrong\u003EOg\u00f3lny opis\u003C\/strong\u003E\u003Cbr \/\u003E\u003C\/legend\u003E\n\u003Col\u003E\n\u003Cli\u003EUrz\u0105d Marsza\u0142kowski Wojew\u00f3dztwa \u015al\u0105skiego zapewnia osobom do\u015bwiadczaj\u0105cym trwale lub okresowo trudno\u015bci w komunikowaniu si\u0119 (dalej: osoby uprawnione) prawo do skorzystania z us\u0142ug t\u0142umacza j\u0119zyka migowego przy za\u0142atwianiu spraw w Urz\u0119dzie.\u003C\/li\u003E\n\u003Cli\u003EOsoba uprawniona zg\u0142asza ch\u0119\u0107 skorzystania z us\u0142ugi t\u0142umacza:\u003C\/li\u003E\n\u003Col style=\u0022list-style-type: lower-alpha;\u0022\u003E\n\u003Cli\u003Epolskiego j\u0119zyka migowego (PJM)\u003C\/li\u003E\n\u003Cli\u003Esystemu j\u0119zykowo-migowego (SJM)\u003C\/li\u003E\n\u003Cli\u003Esposobu komunikowania si\u0119 os\u00f3b g\u0142uchoniewidomych (SKOGN)\u003C\/li\u003E\n\u003C\/ol\u003E\n\u003Cli\u003EAby skorzysta\u0107 z us\u0142ugi zg\u0142o\u015b swoj\u0105 planowan\u0105 wizyt\u0119 w Urz\u0119dzie co najmniej 3 dni robocze przed tym zdarzeniem (z wy\u0142\u0105czeniem sytuacji nag\u0142ych).\u003C\/li\u003E\n\u003C\/ol\u003E\n\u003C\/fieldset\u003E\u003Cfieldset style=\u0022margin-bottom: 20px;\u0022\u003E\u003Clegend\u003E\u003Cstrong\u003EWymagane dokumenty\u003C\/strong\u003E\u003C\/legend\u003E\n\u003Cp\u003E\u003Cspan style=\u0022background-color: #ffffff;\u0022\u003E\u003Cspan class=\u0022inline\u0022 style=\u0022display: block;\u0022\u003ENie ma prawnie obowi\u0105zuj\u0105cego wzoru. Mo\u017cesz skorzysta\u0107 z formularza, kt\u00f3ry przygotowali\u015bmy lub napisa\u0107 swoje zg\u0142oszenie i uwzgl\u0119dni\u0107 poni\u017cej wymienione elementy:\u003C\/span\u003E\u003C\/span\u003E\u003C\/p\u003E\n\u003Col\u003E\n\u003Cli\u003Eimi\u0119 i nazwisko osoby uprawnionej;\u003C\/li\u003E\n\u003Cli\u003Espos\u00f3b komunikowania si\u0119:\u003C\/li\u003E\n\u003Col style=\u0022list-style-type: lower-alpha;\u0022\u003E\n\u003Cli\u003Epolski j\u0119zyk migowy (PJM)\u003C\/li\u003E\n\u003Cli\u003Esystem j\u0119zykowo-migowy (SJM)\u003C\/li\u003E\n\u003Cli\u003Espos\u00f3b komunikowania si\u0119 os\u00f3b g\u0142uchoniewidomych (SKOGN)\u003C\/li\u003E\n\u003C\/ol\u003E\n\u003Cli\u003Epropozycja terminu;\u003C\/li\u003E\n\u003Cli\u003Ekr\u00f3tkie okre\u015blenie sprawy;\u003C\/li\u003E\n\u003Cli\u003Edane do kontaktu zwrotnego, na kt\u00f3ry zostanie nades\u0142ana informacja z potwierdzeniem spotkania.\u003C\/li\u003E\n\u003C\/ol\u003E\n\u003C\/fieldset\u003E\u003Cfieldset style=\u0022margin-bottom: 20px;\u0022\u003E\u003Clegend\u003E\u003Cstrong\u003ESpos\u00f3b dostarczania dokument\u00f3w\u003C\/strong\u003E\u003C\/legend\u003E\n\u003Cp\u003EZg\u0142oszenie potrzeby skorzystania z us\u0142ugi t\u0142umacza mo\u017cesz:\u003C\/p\u003E\n\u003Col\u003E\n\u003Cli\u003Eprzes\u0142a\u0107 za po\u015brednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: \u003Ca href=\u0022mailto:kancelaria@slaskie.pl\u0022\u003Ekancelaria@slaskie.pl\u003C\/a\u003E\u003Cspan style=\u0022background-color: #ff9900;\u0022\u003E\u003Cbr \/\u003E\u003C\/span\u003E\u003C\/li\u003E\n\u003Cli\u003Eprzekaza\u0107 telefonicznie pod numerem 32 20 78 888, korzystaj\u0105c z pomocy innej osoby;\u003C\/li\u003E\n\u003Cli\u003Eprzes\u0142a\u0107 listownie na adres: Urz\u0105d Marsza\u0142kowski Wojew\u00f3dztwa \u015al\u0105skiego, ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice;\u003C\/li\u003E\n\u003Cli\u003Ezg\u0142osi\u0107 w Kancelarii Og\u00f3lnej Urz\u0119du, pok\u00f3j 164 (parter) na ul. Ligonia 46 w Katowicach.\u003C\/li\u003E\n\u003C\/ol\u003E\n\u003C\/fieldset\u003E\u003Cfieldset style=\u0022margin-bottom: 20px;\u0022\u003E\u003Clegend\u003E\u003Cstrong\u003EOp\u0142aty\u003C\/strong\u003E\u003C\/legend\u003E\n\u003Cp\u003EUs\u0142uga dla osoby uprawnionej jest bezp\u0142atna.\u003C\/p\u003E\n\u003C\/fieldset\u003E\u003Cfieldset style=\u0022margin-bottom: 20px;\u0022\u003E\u003Clegend\u003E\u003Cstrong\u003EPodstawa prawna\u003C\/strong\u003E\u003C\/legend\u003E\n\u003Col\u003E\n\u003Cli\u003EUstawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o j\u0119zyku migowym i innych \u015brodkach komunikowania si\u0119 (Dz.U. 2023 poz. 20).\u003C\/li\u003E\n\u003Cli\u003EUstawa z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dost\u0119pno\u015bci osobom ze szczeg\u00f3lnymi potrzebami (Dz. U. 2022 poz. 2240).\u003C\/li\u003E\n\u003C\/ol\u003E\n\u003C\/fieldset\u003E\u003Cfieldset style=\u0022margin-bottom: 20px;\u0022\u003E\u003Clegend\u003E\u003Cstrong\u003EPrzetwarzanie danych osobowych\u003C\/strong\u003E\u003C\/legend\u003E\u003Cspan style=\u0022background-color: #ffffff;\u0022\u003E \u003C\/span\u003EZgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 og\u00f3lnego rozporz\u0105dzenia UE o ochronie danych osobowych nr 2016\/679 informujemy, \u017ce:\n\u003Col\u003E\n\u003Cli\u003EAdministratorem Pani\/Pana danych osobowych jest Wojew\u00f3dztwo \u015al\u0105skie z siedzib\u0105 przy ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice, adres email: kancelaria@slaskie.pl, strona internetowa: bip.slaskie.pl.\u003C\/li\u003E\n\u003Cli\u003EZosta\u0142a wyznaczona osoba do kontaktu w sprawie przetwarzania danych osobowych (inspektor ochrony danych), adres email: daneosobowe@slaskie.pl.\u003C\/li\u003E\n\u003Cli\u003EPani\/Pana dane osobowe b\u0119d\u0105 przetwarzane w nast\u0119puj\u0105cych celach:\u003C\/li\u003E\n\u003C\/ol\u003E\n\u003Cul style=\u0022list-style-type: none; margin-left: 20px;\u0022\u003E\n\u003Cli\u003E\u2022 zapewnienia mo\u017cliwo\u015bci komunikowania si\u0119 z Urz\u0119dem Marsza\u0142kowskim Wojew\u00f3dztwa \u015al\u0105skiego osobom do\u015bwiadczaj\u0105cym trwale lub okresowo trudno\u015bci w komunikowaniu si\u0119,\u003C\/li\u003E\n\u003Cli\u003E\u2022 prowadzenia i archiwizacji akt spraw.\u003C\/li\u003E\n\u003C\/ul\u003E\n\u003Cp style=\u0022padding-left: 30px;\u0022\u003EPodstaw\u0105 prawn\u0105 przetwarzania danych osobowych jest obowi\u0105zek prawny ci\u0105\u017c\u0105cy na administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c oraz art. 9 ust. 2 lit. b, j rozporz\u0105dzenia), wynikaj\u0105cy z:\u003C\/p\u003E\n\u003Cul style=\u0022list-style-type: none; margin-left: 20px;\u0022\u003E\n\u003Cli\u003E\u2022 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dost\u0119pno\u015bci osobom ze szczeg\u00f3lnymi potrzebami (w szczeg\u00f3lno\u015bci art. 6),\u003C\/li\u003E\n\u003Cli\u003E\u2022 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o j\u0119zyku migowym i innych \u015brodkach komunikowania si\u0119 (w szczeg\u00f3lno\u015bci art. 7, art. 11-12),\u003C\/li\u003E\n\u003Cli\u003E\u2022 ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (w szczeg\u00f3lno\u015bci art. 6) oraz Rozporz\u0105dzenie z dnia 18 stycznia 2011 r. Prezesa Rady Ministr\u00f3w w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykaz\u00f3w akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu dzia\u0142ania archiw\u00f3w zak\u0142adowych.\u003C\/li\u003E\n\u003C\/ul\u003E\n\u003Col start=\u00224\u0022\u003E\n\u003Cli\u003EPani\/Pana dane osobowe b\u0119d\u0105 ujawniane osobom upowa\u017cnionym przez administratora danych osobowych, podmiotom upowa\u017cnionym na podstawie przepis\u00f3w prawa, operatorowi pocztowemu lub kurierowi (w przypadku korespondencji papierowej), operatorom platform do komunikacji elektronicznej (w przypadku komunikacji elektronicznej), podmiotom realizuj\u0105cym archiwizacj\u0119, zapewniaj\u0105cym obs\u0142ug\u0119 teleinformatyczn\u0105 Urz\u0119du Marsza\u0142kowskiego Wojew\u00f3dztwa \u015al\u0105skiego\u003C\/li\u003E\n\u003Cli\u003EPani\/Pana dane osobowe b\u0119d\u0105 przechowywane przez okres 25 lat od wytworzenia dokumentacji. Po up\u0142ywie tego okresu akta sprawy zostan\u0105 przekazane do Archiwum Pa\u0144stwowego.\u003C\/li\u003E\n\u003Cli\u003EPrzys\u0142uguje Pani\/Panu prawo dost\u0119pu do tre\u015bci swoich danych oraz prawo \u017c\u0105dania ich sprostowania, usuni\u0119cia (przy uwzgl\u0119dnieniu ogranicze\u0144 z art. 17 ust. 3 rozporz\u0105dzenia) lub ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia skargi do Prezesa Urz\u0119du Ochrony Danych Osobowych.\u003C\/li\u003E\n\u003Cli\u003EPodanie danych osobowych jest dobrowolne. Niepodanie danych mo\u017ce uniemo\u017cliwi\u0107 skorzystanie z us\u0142ugi t\u0142umacza j\u0119zyka migowego podczas realizacji sprawy w Urz\u0119dzie Marsza\u0142kowskim Wojew\u00f3dztwa \u015al\u0105skiego.\u003C\/li\u003E\n\u003Cli\u003EPani\/Pana dane osobowe nie b\u0119d\u0105 wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani profilowania, o kt\u00f3rym mowa w art. 22 rozporz\u0105dzenia.\u003C\/li\u003E\n\u003C\/ol\u003E\n\u003C\/fieldset\u003E","promotion":false}},{"id":"bf6dbc25-d119-11e7-80a9-005056b46601","type":"Gallery","name":"Galeria","description":"Galeria"},{"id":"bf6e1f6b-d119-11e7-80a9-005056b46601","type":"Attachment","name":"Za\u0142\u0105czniki","description":"Za\u0142\u0105czniki do strony","content":[{"src":"\/resource\/43395\/86198\/Zg%25C5%2582oszenie+dotycz%25C4%2585ce+skorzystania+z+us%25C5%2582ugi+t%25C5%2582umacza+j%25C4%2599zyka+migowego+w+UMW%25C5%259A.docx","extension":"DOCX","name":"1d67b3720aa6138bd19c25fef9d0d40f.docx","size":"26.57 KB"}]},{"id":"eba03b25-d9a7-11e7-b355-005056b70dba","type":"PageTitle","name":"","description":"Tytu\u0142 strony","content":{"title":"\u015awiadczenie us\u0142ug t\u0142umacza migowego"}},{"id":"eba07701-d9a7-11e7-b355-005056b70dba","type":"PageDescription","name":"","description":"Zajawka strony","content":[]},{"id":"1b1a7940-ff78-11e7-b81e-005056b7801d","type":"SectionDescription","name":"","description":"Zajawka sekcji","content":[]}]}