Ogłoszenia o rekrutacji na stanowiska pomocnicze i obsługi oraz na zastępstwo

Do pobrania:  

  1. Procedura rekrutacji na stanowiska pomocnicze i obsługi oraz na zastępstwo w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Śląskiego – załącznik nr 1.
  2. Dokumenty:
    • kwestionariusz dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie w zastępstwie w związku z usprawiedliwioną nieobecnością pracownika samorządowego – załącznik nr 2,
    • kwestionariusz dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie na stanowisku pomocniczym i obsługi – załącznik nr 3,
    • informacja o przetwarzaniu danych osobowych – załącznik nr 4,
    • zarządzenie w sprawie dostosowania brzmienia aktualnie obowiązujących Zarządzeń Marszałka Województwa Śląskiego – załącznik nr 5.

Dokumenty te dostępne są również w Departamencie Zarządzania Zasobami Ludzkimi w Referacie ds. rekrutacji i adaptacji pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego pod adresem: Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego, 40-037 Katowice ul. Ligonia 46.

Dokumenty złożone poza toczącymi się procedurami rekrutacyjnymi, oferty dostarczone w niepoprawnie opisach kopertach oraz oferty przesłane drogą elektroniczną nie będą rozpatrywane. Aplikacje, które wpłyną do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego po terminie, nie będą rozpatrywane. W przypadku przesyłania dokumentów aplikacyjnych za pośrednictwem operatora pocztowego za termin uznaje się datę faktycznego wpływu kompletnych dokumentów aplikacyjnych do Urzędu.

Kandydat zobowiązany jest do wypełnienia i złożenia kwestionariusza osobowego oraz oświadczeń, znajdujących się w poniższych załącznikach.

Uwaga!!!
Wymogi ogłoszenia spełniają jedynie dokumenty przygotowane na formularzach, do których odesłanie zawierają poniższe odnośniki (linki). Złożenie przez kandydata dokumentu w innej postaci niż w załącznikach jest równoznaczne z niespełnieniem warunków formalnych ogłoszenia o rekrutacji.

Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46
40-037 Katowice
tel.: +48 (32) 20 78 888
e-mail: kancelaria@slaskie.pl

NIP: 9542260713
REGON: 276284638

Logo głównego BIP.
Logo województwa Śląskiego.
Powrót na początek strony