Małe granty z dnia 2019-07-11

Tytuł Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego pn. „Seniorzy w górę bule” złożona przez Częstochowskie Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych PERASADA
Data ogłoszenia 2019-07-11

Oferty wybrane do dofinansowania w ramach małych grantów senioralnych

Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46
40-037 Katowice
tel.: +48 (32) 20 78 888
e-mail: kancelaria@slaskie.pl

NIP: 9542260713
REGON: 276284638

Logo głównego BIP.
Logo województwa Śląskiego.
Powrót na początek strony