Sukcesywne świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym na rzecz Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego.

Numer ZN-ZP.272.6.11.2018.MKC
Data ogłoszenia 2018-04-27
Treść zamówienia Sukcesywne świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym na rzecz Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego.
Do postępowania stosuje się art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych ( tekst jednolity: Dz.U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą Pzp oraz postanowienia Regulaminu udzielania zamówień publicznych na usługi społeczne i inne szczególne usługi, których wartość szacunkowa jest równa lub przekracza kwotę, o której mowa w art. 4 pkt.8 i nie przekraczy kwoty, o której mowa w art. 138g ustawy Pzp.

Informujemy, iż pliki zamieszczane do 31 maja 2018r. w niniejszym postępowaniu znajdują się pod adresem: http://archiwum-bip.slaskie.pl/index.php?grupa=40&grupaj=80&id=95095&id_menu=336

Załączniki

Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46
40-037 Katowice

tel.: +48 (32) 20 78 888
e-mail: kancelaria@slaskie.pl

Logo głównego BIP
Logo Śląskie
Powrót na początek strony