Usługa przygotowania i przeprowadzenia działań edukacyjnych skierowanych do uczniów szkół ponadgimnazjalnych z terenu województwa śląskiego

1. Przedmiot zamówienia obejmuje: a) Zadanie nr 1 – Przeprowadzenie lekcji obywatelskich związanych z tematyką samorządności, budowy społeczeństwa obywatelskiego oraz wprowadzeniem zagadnień dot. praktycznego tworzenia projektów w ramach inicjatyw oddolnych, w tym o tematyce ekologicznej dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych. b) Zadanie nr 2 – Organizacja i przeprowadzenie konkursu pt.: „Nasz pomysł na EKO Śląskie” dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych, którego przedmiotem będzie prezentacja projektów inicjatyw oddolnych o charakterze ekologicznym wypracowanych podczas lekcji związanych z tematyką samorządności oraz wprowadzeniem do zagadnień społeczeństwa obywatelskiego. 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi Załącznik: nr 3 do ogłoszenia/załącznik nr 1 do wzoru umowy. Dodatkowe warunki realizacji przedmiotu zamówienia określa wzór umowy stanowiący Załącznik nr 2 do ogłoszenia. 3. Wykonawca zapewni możliwość udziału w lekcjach obywatelskich uczniów będących osobami niepełnosprawnymi. 4. Wykonawca zapewni w wynajmowanych salach szkoleniowych infrastrukturę umożliwiającą udział osób niepełnosprawnych.

Numer ZN-ZP.272.6.7.2018.MKC
Data ogłoszenia 2018-05-02
Treść zamówienia Usługa przygotowania i przeprowadzenia działań edukacyjnych skierowanych do uczniów szkół ponadgimnazjalnych z terenu województwa śląskiego 1. Przedmiot zamówienia obejmuje: a) Zadanie nr 1 – Przeprowadzenie lekcji obywatelskich związanych z tematyką samorządności, budowy społeczeństwa obywatelskiego oraz wprowadzeniem zagadnień dot. praktycznego tworzenia projektów w ramach inicjatyw oddolnych, w tym o tematyce ekologicznej dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych. b) Zadanie nr 2 – Organizacja i przeprowadzenie konkursu pt.: „Nasz pomysł na EKO Śląskie” dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych, którego przedmiotem będzie prezentacja projektów inicjatyw oddolnych o charakterze ekologicznym wypracowanych podczas lekcji związanych z tematyką samorządności oraz wprowadzeniem do zagadnień społeczeństwa obywatelskiego. 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi Załącznik: nr 3 do ogłoszenia/załącznik nr 1 do wzoru umowy. Dodatkowe warunki realizacji przedmiotu zamówienia określa wzór umowy stanowiący Załącznik nr 2 do ogłoszenia. 3. Wykonawca zapewni możliwość udziału w lekcjach obywatelskich uczniów będących osobami niepełnosprawnymi. 4. Wykonawca zapewni w wynajmowanych salach szkoleniowych infrastrukturę umożliwiającą udział osób niepełnosprawnych
Do postępowania stosuje się Do postępowania stosuje się art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą Pzp, oraz postanowienia Regulaminu udzielania zamówień publicznych na usługi społeczne i inne szczególne usługi, których wartość szacunkowa jest równa lub przekracza kwotę, o której mowa w art. 4 ust. 8 i nie przekracza kwoty, o której mowa w art. 138g ustawy Pzp, zwanego dalej regulaminem

Informujemy, iż pliki zamieszczane do 31 maja 2018r. w niniejszym postępowaniu znajdują się pod adresem https://archiwum-bip.slaskie.pl/index.php?grupa=40&grupaj=80&id=95187&id_menu=336

Załączniki

Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46
40-037 Katowice

tel.: +48 (32) 20 78 888
e-mail: kancelaria@slaskie.pl

Logo głównego BIP
Logo Śląskie
Powrót na początek strony