Nazwa i adres Zamawiającego
Województwo Śląskie
ul. Ligonia 46
40-037 Katowice

Dostawa sprzętu komputerowego

1. Przedmiotem zamówienie jest dostawa sprzętu komputerowego z podziałem na zakresy. 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (SOPZ) stanowi Załącznik nr 3 do SIWZ / Załącznik nr 1 do umowy. 3. Dodatkowe warunki realizacji zamówienia określa wzór umowy stanowiący Załącznik nr 2 do SIWZ.

Tytuł Dostawa sprzętu komputerowego
Data ogłoszenia 2018-05-21
Status zamówienia aktualne
Tryb zamówienia publicznego do kwot unijnych Przetarg nieograniczony

Załączniki

Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46
40-037 Katowice

tel.: +48 (32) 20 78 888
e-mail: kancelaria@slaskie.pl

Logo głównego BIP
Logo Śląskie
Powrót na początek strony