Nazwa i adres Zamawiającego
Województwo Śląskie
ul. Ligonia 46
40-037 Katowice

Opracowanie ekspertyzy dotyczącej usunięcia odpadów porzuconych przez firmę Eko-Szop Sp. z o.o. w Katowicach

Tytuł Opracowanie ekspertyzy dotyczącej usunięcia odpadów porzuconych przez firmę Eko-Szop Sp. z o.o. w Katowicach
Data ogłoszenia 2018-04-20
Status zamówienia aktualne
Tryb zamówienia publicznego do kwot unijnych Przetarg nieograniczony
Termin otwarcia ofert 2018-05-07
  1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie ekspertyzy dotyczącej określenia warunków i oszacowania kosztów usunięcia oraz zagospodarowania odpadów porzuconych na działce nr 1939/18 zlokalizowanej w Katowicach przy ul. Woźniaka 52 przez spółkę Eko-Szop Sp. z o.o. w Katowicach, która eksploatowała instalacje IPPC służące do odzysku i unieszkodliwiania odpadów.
  2. Zgodnie z art. 147a ust. 1 ustawy Prawo ochrony środowiska (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 519 z późn. zm.) pobieranie i badanie próbek powinno być realizowane przez akredytowane laboratorium lub certyfikowaną jednostkę badawczą. Wykonawca zobowiązany jest najpóźniej w dniu podpisania umowy przedstawić dokument potwierdzający dostęp do laboratorium spełniającego wymagania, o którym mowa w art. 147 a ust. 1 ustawy Prawo ochrony środowiska.

Przez dokument potwierdzający dostęp do laboratorium Zamawiający rozumie dokument potwierdzający posiadanie laboratorium bądź promesę zawarcia umowy na wykonanie badań na potrzeby realizacji przedmiotu zamówienia.

  1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (w skrócie: SOPZ) stanowi Załącznik nr 3 do SIWZ/Załącznik nr 1 do wzoru umowy.
  2. Dodatkowe warunki realizacji zamówienia określa wzór umowy stanowiący załącznik nr 2 do SIWZ.

Informujemy, iż pliki zamieszczane do 31 maja 2018r. w niniejszym postępowaniu znajdują się pod adresem http://archiwum-bip.slaskie.pl/index.php?grupa=616&id=1524225345&id_menu=326

Załączniki

Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46
40-037 Katowice

tel.: +48 (32) 20 78 888
e-mail: kancelaria@slaskie.pl

Logo głównego BIP
Logo Śląskie
Powrót na początek strony